P (s) minus 21 Doppastoral

Några år in på 80-talet började vi präster i Nederluleå att arbeta mer med frågan hur vi skulle hantera dopen. Jag ska inte sticka under stol med att jag var en av dem som drev på i frågan. Vi hade väl samma brottning som många präster i landet hade, upplevelsen att man skulle vilja se mer kontakt mellan dopfamiljerna och församlingslivet i övrigt. Det som ca ett årtionde tidigare även varit orsaken till den stora explosionen av barntimmeverksamheten.
 
Vi läste en del i ämnet och lät oss även något inspireras av Malmbergets församling där man under ledning av den högkyrklige prästen Rune Klingert prövat vissa nya vägar. Jag minns bl a att det blev min uppgift ringa och intervjua km Lennart Lindqvist därstädes.
 
Slutmodellen blev att alla nyblivna föräldrar - fördelen med att kyrkan skötte folkbokföringen! - fick ett brev om dopet där de som önskade dop för sitt barn uppmanades ringa "sin" distriktspräst. Prästernas telefonnummer (det var ju långt före mobilerna och alla präster hade en tjänstetelefon i hemmet vid sidan av sin privata telefon) angivna tillsammans med uppgift om vilken stadsdel/vilka byar respektive präst ansvarade för.
 
Tanken var att prästen skulle komma in tidigare i familjens planering och få en samtalskontakt redan innan dopet slutligt var bestämt. Kanske var tanken att man i vissa fall skulle kunna hinna (behöva?) mer än ett dopsamtal innan ett välgrundat dopbeslut hos föräldrarna mognat fram. Ledde detta till något av bestående värde? Vet ej. Ett försök i alla fall.
 
Samtidigt innebar detta att flera präster kunde ha enskilda dop med "sin" dopfamilj samma lördag. Mer helgjobb för alla således. Men det brydde man sig inte så mycket om på den tid prästerna hade 6-dagarsvecka. I vart fall innebär det nog att vi lyckades styra fler dop till distriktskyrkorna istället för att de flesta dop skedde i den mest kända kyrkan, Nederluleå.
 
Men en påtaglig fördel hade detta arbetssätt; man fick kontakt med fler boende i sitt distrikt. Flera år senare, när vi som familj också flyttat till Porsön, så kom min äldre son (född 1983) en gång glädjestrålande hem från skolan och utbrast:
Pappa, du har ju döpt nästan alla i min klass!
 
Om än det kanske inte blev så mycket djupare effekter av det tänkta "pastorala" handlandet så uppskattade jag utan tvekan kontaktytan. Men att prästen har "kontakt" med folk är kanske till att börja med "pastoralt" nog.

Kommentarer
Postat av: Den gamle kamraten

I Älvsby församling tacklade vi också saken men på ett lite annorlunda sätt. Hos oss var dopsamtalet en naturlig självklarhet - till skillnad mot en del andra präster i Pite kontrakt. Dock: Vi avskaffade i princip dopen i hemmen och nästan helt de privata ”seriedopen” (varvade med vigslar) lördagar kl 14, 15, 16, 17 och drog samman alla dop till Helgmålsbön var annan vecka klockan 18.00 eller klockan 11 de två söndagar i månaden då gudstjänsten firades utan Mässa. Det fungerade väl och vi upplevde inte att vi ”tappade” dop.
Viss modifiering blev det dock sedan en kollega - jag var i kyrkan och såg/hörde alltsammans - sökte göra sig hörd när fyra av sex dopbebisar visade prov på intill dess okänd lungkapacitet. Triljoner fortfarande små storasyskon och kusiner hade samtidigt mittgången som löparbana och koret som brottningsmatta. Efter det begränsade vi antalet till 3-4 per tillfälle.
Ny kyrkoherde - jag hade då inte tjänst i församlingen - avskaffade abrup Helmålsbönen som ju oftast var med dop och återprivatiserade det hela till 15, 16 osv.

Svar: Max tre barn per dopgudstjänst var det i Nederluleå under hela min tid. Det gick bra under början av 80-talet då max 15 gäster per familj var mer normalt, men värre under sista delen av årtiondet då snarare 25-30 per familj var normalt. Då fick man ofta flytta ut dopen i stora kyrkorummet (flyttbar dopfunt) istället för att bruka fasta dopfunten i koret där det fanns max ca 45 sittplatser
Torbjörn Lindahl

2019-05-21 @ 14:09:54
Postat av: Maria

Jag minns när det var församlingsfaddrar i Mbgt. Dom blev tilldelade några barn och skulle också helst vara med på dopgudstjänsten. Faddrarna gjorde även hembesök på årsdagarna tills barnet blev typ tre år. Det var ett himla jobb så efter några år avskaffades det.
Alltihop kändes lite krystat om jag får tycka.

Svar: Tyvärr är det väl en känsla jag också haft för dylikt; finns inte de levande förutsättningarna, dvs tro i familjen så kan det inte organiseras fram.
Torbjörn Lindahl

2019-05-21 @ 20:47:50
Postat av: Den gamle kamraten igen

Redan när det du berättade hände berättade du det och annat från Nederluleå under 80-talet. Jag hsde ganska bra koll också hur det var i Domkyrko och Örnäset till exempel vad gäller Mässa och icke-mässa. I Älvsbyn var det Mässa var annan söndag och Helgmålsbön (med dopen) lördagen innan. Var söndagen Mäss-lös firades Veckomässa på lördag. Nattvardsbordet dukades alltså varje helg och på samma sätt var det i Vidsel 3,5 mil norrut. Din ”diagnos” DÅ var att Älvsbyn var 10-15 år före i den utveckling kyrkan då föreföll vara på väg i. Jag tror det var en rätt ”diagnos”.
Prästbytet ett par år in på 90-talet ändrade allt detta. Prästerna som då tog över kom från Luleå och fortsatte som de gjort där, inte som församlingen de kom till fungerade. Lördagarna försvann helt och på söndagarna reducerades Mässorna till en i Älvsbyn och en i Vidsel varje månad.
Detta skapade hos mig många av de funderingar jag har vad gäller prästers roll vis a vis församlingar. Givetvis spelar prästen roll men det är församlingen som äger denne, inte det omvända. Prästers styr- och förändringslust måste yttra sig i att man bygger upp och inför något, inte i slakt av gudstjänster folk faktiskt firar. ”Lägga till” mer än ”Ta bort” - typ. Bygga tar lång tid, rasera går på ett ögonblick.

Svar: Käre kamrat!Du föregriper mina skriverier. Tänkte komma till mässfirandet.
Ordningen med mässa vid helgsmål de helger det inte firades nattvard på söndagen, var väl en ordning som var etablerad även i Överluleå* relativt tidigt.
------
(för den oinvigde: = Boden)
Torbjörn Lindahl

2019-05-21 @ 23:14:01

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0