Annat arbete

blev det idag. Jag bad om en semesterdag, vilket beviljades, och for till Töre och mötte svåger och svägerska från Uppsala vilka är i trakten för att tömma svärfars torp (som han inte bott i på 3-4 år mer än någon kort period per sommar) och nu ska sälja. 
 
Svägerskan plockade mest bland grejer i boningshuset medan svågern och jag bar iväg diverse som fanns i och runt lagår'n och eldade upp det ute på ängen. Grejer av trä alltså. Åtta stolar och en stor påse med kläder fick jag med i bilen. Det hamnar på second hand-butik i morgon.
 
Jag kommer nog sammanstråla med dem ytterligare minst en gång under den tid dom är här uppe. Mycket att göra. Finns det litet boningshus med övervåning,  bagarstuga, ladugård, garage, snickarbod, friggebod och två lador så finns det gott om plats där diverse samlats under årens lopp. 
 
Återigen uppenbaras det som blev tydlligt när vi städade bort allt efter pappa: så länge man orkar leva sitt liv som förr så vill man inte slänga det man tycker sig vilja använda, och när man inte orkar använda det längre så orkar man inte heller slänga det.
 
Kommer jag själv lära mig läxan? Den som lyder: släng själv i tid så barnen slipper.
 
 

Brand i grannfastigheten

Var det i natt. Som tur var inte i något boningshus utan i ett till respektive radhus hörande förråd. Det var i förmiddags när jag gick ut som jag såg det. Under natten hade jag ingenting märkt. Vare sig av branden eller släckningsarbetet. Branden skedde i ett av förråden till husen i raden framför. Bara 7-8 meter från min ytterdörr. Vi får vara tacksamma att inget boningshus tog skada.
 
 

Bob Dylan

borde man kanske skriva något om nu när han blivit nobelpristagare. Han diskuterades i något TV-program i afton. Men jag såg bara en del. Sen bytte jag över till slutfinalen i genikampen.
 
Vad nobelpristagaren beträffar så har jag mest relation till  60-talsDylan. Min äldre systers dåvarande pojkvän hade en bunt Dylan-LP (alla som utkommit i slutet av 60-talet?). Det var högtidsstunder när han i perioder lät dom ligga invid grammofonen i mitt föräldrahem. Senare har jag även tagit till mig en del av dessa låtar i Hollies-versionen.
 
Det är alltså till största delen ganska gamla Dylanlåtar jag lärde mig och uppskattade. Att Knocking on heavens door är en Dylanlåt dröjde det länge innan jag fattade när mina ungar spelade den i Guns and Roses-version. Dylans religiösa period har jag helt missat - tillsammans med alla andra perioder efter ca 1969-70.
 
Personligen har väl Bob Dylan för mig varit mer musiker än poet. Den av hans låtar jag mest uppskattat - just som låt! - är kanske Don't think twice it's allright. En annan storfavorit - och där är ju texten minst lika viktig - är The times they are a'changing.
 
Tiderna förändras. Inget förblir som det är just nu. Vi som upplevde Berlinmurens fall vet ju detta blott alltför väl. "The first one now will later be last...". "The looser now will be later to win". Jag erkänner att jag upplevt tider även i det kyrkliga då dessa och liknande ord upplevts riktigt trösterika.

Tala och lyssna

Så här på söndagsafton brukar jag ju berätta lite om vad som sig tilldragit haver under helgen. Jag predikade och celebrerade i Hertsökyrkan. Som vanligt, höll jag på att skriva trots att vi sedan något år tillbaka har en ordning i församlingen där de flesta präster är i tjänst "bara" två av fyra söndagar. Förhållandevis bra med folk, bortåt 35 tror jag. Pensionerad kollega som fanns i församlingen hjälpte till med distributionen. Frivillig person hade fixat kyrkkaffet. Noterar även att sju av kyrkans åtta kyrkvärdar var närvarande trots att bara två var i tjänst. Det tycker jag är positivt.
 
Efter kyrkkaffet följde jag med några av deltagarna till Diakonins hus i stan där Per Åkerlund höll ett föredrag om Franciskus. Alltså fick jag inte bara tala denna helg utan även lyssna. Intressant, givande och gripande. Kunde även berätta för f d förlagschefen att jag nu med stor glädje läser en, av förlaget Artos utgiven, bok. Lite prat blev det också om det skeende jag beskrev i inlägget "Stordriftens nackdelar" för en tid sedan. Suckade vi eller suckade vi djupt, det är frågan.
 
Nu blir det kaffe på maten. Och det är ingen fråga. Det är ett faktum. Och kaffet kommer att avnjutas utan suckar.

Miniprästkollegium

har jag varit på ikväll. Det kan man väl säga. Mötte gammal vän som blev präst fyra år efter mig. Dock jobbade han inte som präst så väldigt många år. Han lämnade prästjobbet och svenska kyrkan och blev katolik och sedan katolsk präst. 
 
Nu är han i Luleå och ledde lördagskvällens mässa i katolska kyrkan. Alltså var jag där. Mer för hans skull än för mässans, tvingas jag erkänna. Men mässan var fin att vara med på och en tänkvärd predikan. Att vi uppmanades be om ett visst helgons förbön störde mig inte. Om sagda helgon vill be för mig får hon gärna göra det.
 
Men huvudsyftet var alltså att träffa vännen prästen så efter mässan promenerade vi till liten trevlig eritreansk restaurang (tidigare omnämnd på bloggen) och åt en bit mat och drack något gott till. Och samtalade! Det var ju det huvudsakliga ändamålet med vårt möte. Mycket om gemensamma erfarenheter och vänner. Och om läget i kyrkan, mest om svenska kyrkan.
 
Vi försökte också (på mitt förslag) jämföra våra kyrkors tro och själavårdspraxis genom följande tänkta exempel:
Man får som präst kallelse till en människas sjuk-(döds)bädd. En människa som är döpt kyrkomedlem vill förbereda sig för evigheten efter ett liv utan särskilt aktiv tro. Vad skulle vi göra?
Min katolske väns svar: ta emot den sjukas bikt, ge förlåtelse och erbjuda kommunion (nattvard). Och eventuellt de sjukas smörjelse.
Mitt svar: ta emot bikt, ge förlåtelse och ge nattvarden.
 
Den viktigaste skillnaden oss emellan var att han skulle ha med ett redan konsekrerat nattvardsbröd och ge kommunion utan helt mässfirande; jag skulle ha med bröd och vin och fira en enkel mässa. Men i princip samma sak: syndabekännelse, förlåtelse och nattvard.
 
Så vad är egentligen den avgörande skillnaden mellan våra kyrkor? Vad är det som gör att vi "protestanter" så tålmodigt och uthålligt måste hålla fast vid vi-har-rätt-och-ni-har-fel i förhållande till katoliker trots att vi i det avgörande läget erbjuder människor exakt samma sak?

Nattvardsprat

slut för den här omgången. Nu har jag undervisat tre gånger på Fridsförbundet, vilket jag tidigare berättat om.
 
Första gången gick vi igenom de ställen i bibeln som talar om nattvarden. Instiftelseorden i de synoptiska evangelierna och 1 Kor 11 och de ställen i Apostlagärningarna som berättar hur brödet bryts. Kapitel två och tjugo var det väl. Och i det senare stället berättar författaren Lukas att det var "första veckodagen". Här ser vi början till vårt söndagliga gudstjänstfirande.
 
Joh 6 hade jag också tänkt kommentera men hann bara ytligt beröra. Tvistefråga: när Jesus talar om att äta hans kött och dricka hans blod och att den som gör det har evigt liv; syftar han då på nattvarden eller ett andligt ätande genom tron?*
 
Andra gången stod olika nattvardsläror i centrum. Här gällde det att betona läran om realpresensen. Brödet och vinet är inte bara symboler.
 
Ikväll var det dags gå igenom högmässoritualet. Lite om dess bakgrund dels i synagoggudstjänsten (ordets gudstjänst) och i påskmåltiden (nattvardens gudstjänst).** Även en genomgång av hur mycket bibelord som finns med i en vanlig liturgi. Till sist min personliga favorit: att visa hur den kompletta högmässan gestaltar Jesu liv.*** Det har jag skrivit om här på bloggen för några år sedan. 
 
Roligt få undervisa. Men delvis lite märklig känsla i dessa sammanhang. Jag menar: många som finns med i laestadianskt församlingsliv glider ju sakta allt längre bort från kyrkligt nattvardsliv. Medan jag själv under åren vuxit in i det allt djupare och innerligare för varje år som gått. 
 
Hmm...?! Säger jag bara. Fortsättning kanske följer.
 
- - - - - 
 
* Kyrkor som ofta firar nattvard brukar hävda det förra, dom som sällan firar nattvard tror ofta det senare.
 
** Jag nämnde även att tempeltjänsten ju också måste vara en bakgrund till vårt nattvardsfirande eftersom vi kallar den möbel där man dukar upp nattvarden för altare .= offerplats. Men den offerplats vi tänker på är ju Golgata, där Kristus bar fram sig själv som ett offer.
 
*** I korthet:
Beredelsen = Johannes döparen
Gloria/laudamus= Jesu födelse
Evangelie- (procession och) -läsning= Jesu offentliga framträdande vid dopet
Predikan= Jesu offentliga verksamhet (undervisning och under)
Trosbekännelsen= Petri bekännelse vid Caesarea Filippi
Tillredelsepsalmen= "Se vi går upp till Jerusalem..."
"Välsignad vare han som kommer..." (i Helig)= Intåget i Jerusalem
Instiftelseorden=Golgata
(Epiklesen (bön om Anden)=Pingsten - här blir det, som den uppmärksamme noterar, lite "fel ordning")
Kommunionen= Den uppståndne bryter bröd i Emmaus på påskdagskvällen
Tacka och lova + välsignelsen= himmelsfärden (Lärjungarna tillbad, Jesus välsignade)

Idag var (är?) jag ledig

Alltså kunde jag gå i kyrkan var jag ville. Oftast går jag ju i  någon av församlingens kyrkor, dvs den församling där jag jobbar. Men ibland är det roligt pröva något annat. Övervägde att göra en utflykt till annan ort eller att gå i Nederluleå kyrka (huvudlyrka i församlingen där jag bor) för att få uppleva lite kyrkhelgskänsla. Jag deltog ju i många kyrkhelger under 80-talet då jag jobbade där (=här?).
 
Men till sist blev jag kvar i stan men valde annan kyrka; jag gick i katolska lyrkan. Jag gör det någon gång då och då. Dels känner jag ganska många som går där, dels är det roligt känna gemenskapen och uppleva hur lite som skiljer i våra sätt att fira högmässa.Värdefullt är det också att prova på det som vi i svenska kyrkan säger att man kan göra om man tycker att det är för ofta när nattvard firas söndagligen; man kan koncentrera sig på att se sakramentet och tillbe och lovsjunga. Två andra svenskkyrkliga präster mötte jag där.* En som deltog i mässan och en som kom efteråt för att träffa god vän.
 
Vad ska jag säga? Jag har väl skrivit det förr så jag behöver väl inte säga igen att jag inte har några problem känna mig hemma där.
 
Apropå katolskt så undervisade jag ju vidare om nattvarden i bönhuset i fredags. Ämnet för kvällen var "katolsk, luthersk och reformert nattvardssyn" **. Jag slog med emfas fast att vi lutheraner har mer gemensamt med  katolikerna (det är  Kristi kropp och blod som utdelas) än med de reformerta (brödet och vinet är bara symboler för Kristi kropp och blod). I sammanhanget citerade jag även Lutherorden: "jag äter hellre idel Kristi kropp och blod med papisterna än idel bröd och vin med svärmarna". Detta i samband med ett försök att enkelt och begripligt förklara skilladen mellan katolsk transsubstantiationslära och luthersk konsubstantiationslära. Sen kommer förstås följdfrågan: är det katolska sättet att förklara realpresensen så felaktigt att vi lutheraner från vår sida måste betrakta detta som en kyrkoskiljande fråga eller är det möjligt att se skillnaden oss emellan mest som en strid om ord: katolikerna var alltför beroende av Aristoteles och då blev det som det blev; det viktiga för oss är att vi är överens om Kristi verkliga närvaro i brödet och vinet, oavsett hur vi förklarar det? Jag erkänner: jag lutar åt den senare hållningen. Har jag därmed helt otillbörligt svikit min lutherdom?***
 
Fler och fler små saker stöter till som gör att främlingsskapet för "svenska kyrkan" (den ockuperade! Men inte för det genuina svenskkyrkliga) ökar. "När är måttet rågat?" tror jag att jag skrev i en kommentar på en blogg som jag iofs skulle våga rekommendera utan rädsla för domkapitelsanmälan, men du får leta själv. Om du finner någon vettig anledning till det och har någon aning om vilka bloggar jag läser (4 st väldigt regelbundet, 2 st då och då, övriga väldigt sällan eller aldrig).
- - - - - -
 
* plus ytterligare en anställd i svenska kyrkan. Vi hade nästan kunnat ha arbetskollegium där
 
** nu på fredag fortsätter föreläsningsserien om nattvarden. Då handlar det om högmässan, varför gör vi som vi gör i nattvardsgudstjänsten? Sen ska det vara slut, men jag upplever att så många frågor fortfarande hänger i luften att vi borde ha en eller två gånger till. Då kunde frågorna också bli mer personliga (efter det hittillsvarande som kanske upplevts som aningen teoretiskt) vad betyder nattvarden för mig? Hur påverkar det mitt andliga liv? osv. Är det någon som kan lova mig ytterligare två kvällar lite längre fram?
 
*** anmäl mig till domkapitlet i så fall 
 

Stordriftens nackdelar?

För några veckor sedan fick jag en kallelse av en prästkollega att kommma och hålla föredrag om bikten. Det är ett ämne jag talat om många gånger. Första gången jag fick en kallelse i det ärendet var när min gamle kamrat (förra gången han var komminister i norrbottens pärla) bad mig komma och tala på en församlingshelg. Sen har det blivit åtskilliga gånger fr a i OAS-sammanhang. Det var väl där som någon hört mig och tyckte det vore värdefullt om församlingsbor och gudstjänstfirare i distriktskyrka i större stadsförsamling i nybildat jättepastorat fick chans ta del av undervisningen.
 
Sagt och gjort, distriktsprästen (tillika en av mina prästvigningskamrater) ringde och bad mig komma, vilket jag lovade. Allt gott och väl? Trodde du, ja.
 
Igår f m ringde kollegan och sa att det blir ingenting. Hans beslut hade nämligen överprövats och upphävts av församlingsherden och ytterst pastoratskyrkoherden. Den senare av dessa  hade dessutom längre fram under dagen även vänligheten ringa mig personligen och framföra motiveringen.
 
Nu ska jag inte här fördjupa mig i anledningen till varför en kyrkoherde skulle kunna anse att just jag inte bör komma till pastoratet, utan fokusera på den organisationsstruktur som överhuvudtaget gör en sådan överprövning möjlig.
 
Jag gissar att det församlingsdistrikt till vilket jag var kallad sannolikt har en befolkning som gör att det för några årtionden sedan lika gärna kunnat vara ett eget pastorat med mer än en präst. Särskilt om det legat på landsbygden och inte i större (med norrlandsmått mätt) stad. I så fall hade den nu aktuelle distriktsprästen varit kyrkoherde och ingen annan, vare sig grannkyrkoherde eller prost hade haft minsta anledning bry sig.
 
Men så icke nu. I den nya kyrkostruktur som nu växer fram (som en enskild kyrkoherde naturligtvis är helt oskyldig till) blir de organisatoriska enheterna allt större. Makten koncentreras och flyttas steg för steg uppåt och samlas i allt färre händer. Och de (den!) som äger dessa händer kommer naturligtvis inte att vilja/kunna avstå att bruka den makt som i händerna samlas. Den som makten haver kommer alltid att finna goda och välmotiverade anledningar bruka den. 
 
Den principiella organisatoriska frågan alltså! Kommer detta att fungera? Naturligtvis inte! Lika lite som sovjetkommunistisk planekonomi. Andlig förnyelse, väckelse och äkta församlingsbyggande har alltid börjat nerifrån. 
 
I det nu aktuella fallet råkar det dock finnas en äktenskapsunion mellan anställd i det distrikt som nu tvingas missa gediget, på allt sätt oklanderligt, lutherskt föredrag, och kyrkoherde i grannpastorat. Detta kunde ju möjligen innebära att sagde grannkyrkoherde kunde kalla ökänd norrbottenskomminister till en föredragseftermiddag och då kunde Guds-ord-hungrande  församlingsbor i missgynnad distriktskyrka på egen hand göra en trevlig utflykt.
 
Ty "Guds ord bär icke bojor" (Paulus).
 
- - - - - -
 
Eftersom jag i detta inlägg fokuserat på den principiella organisationsfrågan så kommer kommentarer som innehåller gissningar om vilket pastorat som är första anledning till dessa skriverier icke att publiceras.

Helg slut

Och just nu. När väggklockan slog sex på söndagskvällen. Ska jag säga att helgen liksom började i fredags då jag om aftonen var i bönhuset och undervisade om nattvarden? Vi säger det. Rolig kväll. Om kära läsarna har tur kommer kanske något av det jag sade att även komma på bloggen. Varje vecka eller när hela serien om tre delar är klar? Vem vet.
 
Lördag for jag till Töre och hälsade på hos svärfar. Svägerska från Uppsala är uppe och har hämtat honom från "hemmet" så han får vara några dagar i sitt lilla torp som han ännu har kvar men snart är på väg att sälja.
 
Åter i stan for jag om kvällen till par som bjudit mig på middag tillsammans med  två andra vänner. Trevlig kväll.
 
Idag följde jag med på församlingsresa t o r Övertorneå. Där fick vi deltaga i högmässan ledd av lokale kyrkoherden och höra predikan av vår medföljande domkyrkokaplan.* Efter gudstjänsten fick vi höra en guidning om kyrkan. Då insåg jag (1) hur värdefull den medeltida s k mantelmadonnan är. Det finns bara två bevarade exemplar i hela Sverige (det andra finns i småland) och bara tio exemplar i hela världen; (2) hur ful den vägg är som minskar koret, vilken först byggts och sedan rivits och sen byggts upp igen under 1900-talet. Man borde riva den igen och återgå till att ha sakristia under en av sidoläktarna. Noterade också att antalet gudstjänstfirare utöver en busslast från Luleå inte var så stort. Är gudstjänstfirarna normalt så få eller blev församlingsbor bortskrämda av budet att det skulle komma ca 55 lulebor? 
 
Middag i Hedenäset sen for vi hem. Jag följde med på resan utan att "jobba". Bara som vanlig deltagare.
- Jag måste ju börja vänja mig vid min kommande pensionärsroll, sa jag till några av övriga deltagare.
 
Hur som helst, trevlig dag.
 
- - - - - -
 
* andra gången på ett drygt decenium vi har en domkyrkokaplan med namnet Svedberg.

Undervisning om nattvarden

kommer jag att hålla tre fredagkvällar framöver i vuxengruppen i samband med den s k Fredagstimmen i Luleå Fridsförbunds bönhus på Örnäset.
 
Fredag 30/9 kl 18.30
Om nattvarden i Bibeln
 
Fredag 7/10 kl 18.30
Luthersk nattvardssyn. Jämförelse med katolsk och reformert syn
 
Fredag 14/10 kl 18.30
Genomgång av högmässoliturgin. Varför gör man som man gör? Hur kan man se liturgin som en hel  predikan  om Jesu liv?
 
Välkommen! Även du som normalt inte besöker bönhuset

Biskopsbesök

har jag haft under helgen. Bp Göran (Beijer) från Missionsprovinsen har varit i Norrbotten och då även varit förbi mig. Göran kom till Luleå på lördagen och senare på eftermiddagen skjutsade* jag honom till Överkalix där annan chaufför tog över för sista biten mot Korpilombolo. På vägen stannade vi till hos svärfar i Töre. Han tyckte mötet var roligt eftersom han haft Görans pappa i exegetik under sina präststudier.
 
Söndagen celebrerade jag och predikade i Hertsön. Bp Göran gjorde detsamma i Korpilombolo gudstjänstgemenskap. På eftermiddagen återsågs vi i bönhuset på Örnäset dit han fått skjuts. Då hade jag även hunnit födelsedagsuppvakta ett av mina barn tillsammans med mamma.
 
Idag om aftonen skjutsade jag biskopen till flyget efter det att vi ätit middag tillsammans med andra vänner vilka sen stannade på kvällste. Att jag personligen uppskattar biskop Göran är ingen hemlighet. Inte heller att jag betraktar honom som en riktig biskop.** Han har utan tvekan många kvaliteer som är värdefulla men som många av kyrkans biskopar saknar. 
 
Men nu är biskopshelgen slut. Eftersom svenska kyrkans överklagandenämnd undanröjt Göteborgs domkapitels beslut att avkraga präster som firat gudstjänster i någon av Missionsprovinsens gemenskaper, så måste dylikt gudstjänstfirande uppfattas som tillåtet. Alltså lovade jag på stört efter förfrågan att förrätta en gudstjänst under hösten i Korpilombolo gudstjänstgemenskap.
 
- - - - -
 
* det lustiga var att när Göran skulle sätta sig i min bil så hade jag på passargerarsätet en reklambroschyr som jag fått under fredagens hockeymatch (Luleå-Skellefteå) men helt glömt bort. På den stod med stora bokstäver Beijer (byggmaterial).
 
Jaha, man har reserverad plats, sa biskopen.
 
** om än irreguljär sett ur svenska kyrkans officiella synvinkel
 

Svar på frågan

Finns det? Alltså på frågan jag ställde i förra inlägget. Uttolkad ungefär så: vad är minst fel; en prästvigd kvinna eller en lekman som förrättar nattvarden? Och vilken av dessa två skulle ha störst möjlighet "leverera"* en rätt nattvard?**
 
Hela frågeställningen utgår ju från att man har den grunden att en rätt prästvigd man bör vara sakramentsförvaltare. Delar man inte den grundsynen är ju hela diskussionen meningslös.
 
Nu har några kommentatorer gett goda synpunkter med anledning av föregående inlägg så kanske behöver inte mer tilläggas. Men då jag är allmänt prat- (läs:skriv-) sjuk så kan jag väl inte avstå några egna synpunkter.
 
Är ett rätt ämbete nödvändigt för sakramentets*** giltighet? I många (förment?****) lutherska sammanhang skulle man nog förneka det. Det är väl därför som man i många s k**** lutherska sammanhang har haft relativt lätt att acceptera att man förlorat biskopsämbetet och därefter låtit ämbetet vidareföras bara av präster, eller bevarat ett yttre biskopsämbete trots förlorad succession eller rentav tappat även prästämbetet och upphöjt tidigare lekmän (predikanter) till nya ämbetsbärare utan vare sig biskoplig eller prästerlig vigning.
 
Andra mer "högkyrkliga" lutheraner skulle kanske mena att det rätta ämbetet är nödvändigt. Åtminstone skulle dom känna sig osäkra om det inte var för handen. Riktigt exakt vad man då bygger på har jag aldrig riktigt fått klart för mig, men själv skulle jag kunna tänka mig Augustana art V: "För att vi ska få denna tro (min kurs) har evangelieförkunnelsens och sakramentsförvaltandets ämbete inrättats".
 
När jag får frågan om jag tror att en ovigd lekman eller prästvigd kvinna kan fira en rätt nattvard, brukar jag svara att det är inte mitt problem, jag deltar aldrig i dylika nattvardsgudstjänster. De som gör det får själva ta ansvar för det som sker. Själv är jag bara angelägen deltaga i mässor som i så stor utsträckning som möjligt innehåller alla rätta beståndsdelar:
- riktigt (akoholhaltigt) vin
- veteoblater
- fullödig teologiskt korrekt liturgi
- manlig präst, vigd av biskop i historisk succession
- god förkunnelse (gäller det bara enstaka tillfälle kan man ha viss tolerans mot brist på denna punkt)
 
Att sedan, om någon av de rätta beståndsdelarna saknas, dra den exakta gränsen  för när ett äkta sakrament upphör - det vill jag inte göra. Och är det skillnad på enstaka tillfällen (tex i krigssituation där antingen bröd och vin eller riktig präst saknas - så att Gud skulle kunna låta den kontinuerliga välsignelsen följa med in även i en tillfällig bristsituation?) och etablerade sammanhang där man kontinuerligt (utan att det är helt nödvändigt) fortsätter att leva i brist? Vem vet?
 
Om någon skulle leva i en andlig gemenskap där det kontinuerligt brister i något av dessa avseenden skulle jag dock vilja uppmuntra att så snart möjligt söka upprättelse av det som ännu brister.
 
Men ursprungsfrågan var ju: vilket vore bättre/sämre i en tillfällig nödsituation, lekman eller prästvigd kvinna?
Jag avstår.
Jag skulle nog anstränga mig en aning till för att få fram en person som jag kan betrakta som en rätt präst.
 
- - - - -
 
* som det numera i alla sammanhang heter
 
** jag medger att frågan var lite skämtsam, men ändå inte helt utan allvar. Den passar kanske in under denna bloggs "allvarliga skämtsamheter"
 
*** vi talar här i praktiken bara om nattvarden. Eftersom kyrkan godkänner lekmannaförrättade nöddop så gäller ju frågan inte där
 
**** varför skriver jag understundom "förment" eller "s k" lutherska (detta är inte första gången). Jo, därför att jag anser att många lågkyrkliga och väckelsekristna sammanhang som berömmer sig av Luther likväl tappat mycket av ett fullödigt lutherskt kyrko- och gudstjänstliv.

En fråga till

Men först - som vanligt på söndagkvällar - lite om vad som hänt under helgen.
 
Igår var jag på födelsedagskalas. Gav en krukväxt som present. Tänkte att jubilaren skulle vara duktigare än jag på blommor. Men även hon uttryckte viss oro att kunna klara blomman. Jag tröstade då med den sanning jag fått av Jocke:* betrakta krukväxter som snittblommor. Utgå från att dom inte håller längre. Om du till äventyrs får dem att överleva längre, betrakta det som ren bonus. Trösterikt för en som inte kan sköta blommor.
 
Trösterikt var det också vid gårdagens premiärmatch i SHL. Luleå slog Linköping med 4-0 på hemmaplan. Roligt att se.
 
Sen blev det söndagsglädje. Delar den glädjen med bloggare, vars blogg jag inte kan rekommendera av kända skäl. Högmässa i Hertsön. Jo, de tre frågorna blev stommen i predikan. Noterar att Håkan Sunnliden på sin blogg lagt ut en predikan med nästan samma struktur. Innehållet skiljer sig dock en aning.
 
Lunch på stan med en av gudstjänstfirarna. Besök hos mamma** på hennes boende och sen till bönhuset. Där fick jag både höra en predikan och bidraga med en. Men där var det inga frågor, bara påståenden. Precis som man förväntar sig.
 
Sist blev det kyrkfika.*** Och det var då den sista frågan ställdes. Med anledning av något som berättades.
- Om ingen godkänd manlig präst finns tillgänglig när det är behov att fira nattvard, vad ska man då hellre välja, som ger störst chans att man får äkta nattvard; att nattvarden leds av lekman eller av en prästvigd kvinna?
 
Fundera på det.
- - - - - - - -
* understundom kommentator på denna blogg 
 
** kan det räknas som hembesök i tjänsten när jag hälsar på mamma? Hon är ju faktiskt församlingsbo!
 
*** eller skulle man säga bönhusfika? Hur var det nu? Det var ju bönhuset som var kyrka enligt kommunal informationsskylt.

Tre frågor

finns i morgondagens evengelietext. Jesu fråga vem som satt honom till domare eller skiftesman. Sen den rike i liknelsen: vad ska jag göra? När skörden inte ryms. Och sist Guds fråga till den rike: vem ska nu få det du samlat?
 
Kanske blir dessa tre frågor stommen i predikan. Men säker ska man inte vara. Den som kommer till kyrkan* får höra.
 
- - - - - - 
 
* du vet ju vilken, eller hur?

Jag sökte Allah och fann Jesus

heter en mycket läsvärd bok. Utgiven av Credoakademin. Jag har just läst ut den nu i pausen mellan Pehr Stenbergs Levernesbeskrivning III och IV.
 
Detta är också en levernesbeskrivning som berättar om en ung hängiven muslims* vandring och brottningar på vägen från islam till kristen tro, eller ska vi hellre säga på vägen till Jesus.
 
Författaren och huvudpersonen Nabeel Qureshi, är född, uppvuxen och boende i USA (bortsett från några år då familjen bodde i Skottland). Han är andra generationens muslim i västvärlden, föräldrarna från Pakistan. Uppvuxen i en familj där många ägnat sig åt islamisk mission fostras han att ta sin tro på allvar och beflitar sig också om att kunna vittna om och försvara sin tro i sin icke-muslimska omgivning, i skolan, highschool och college.
 
Det är i mötet med fr a kristna skolkamrater som hans tro börjar prövas. Men ofta blir han besviken på kristna; dom är antingen för okunniga eller för fega att ge honom det rätta tuggmotståndet när han vill diskutera religion. Annat blir det när han lär känna David. Och här fanns för mig en av de stora utmaningarna i boken. En kristen som kan ge svar på tal till en allvarligt frågande sökare och en som år efter år finns kvar som verklig vän, trots religions- och åsiktsskillnader.
 
Många av dom invändningar mot kristen tro som Nabeel har är ganska lika dom vi nöter från sekulariserade västerlänningar med kristen bakgrund: är Bibeln sann, har Jesus uppstått osv. Därför är det nyttigt läsa hans brottningar och se hur tvivlen ett efter ett övervinns.
 
Men inte bara tvivel ska övervinnas utan tro måste brytas ner: tron på Muhammeds och Koranens ofelbarhet. Här finns också mycket att lära om muslimskt tänkande och vilka sanningar som bär en troende muslim. Insikter får man också om vad det kan kosta en muslim att bli kristen, förlust av släktgemenskap och sociala sammanhang mm.
 
Eftersom författaren är verklig sanningssökare (och akademiker) så läser han massor av både muslimsk och kristen litteratur, lyssnar på debatter mellan muslimska imamer och kristna förkunnare och går verkligen till botten med frågor som Jesu död (dog han verkligen i korsfästelsen?  vilket muslimer förnekar) Kristi uppståndelse, Nya testamentets tillförlitlighet och Koranens tillkomsthistoria. Därför finns mycket i boken som även en kristen har nytta av att läsa.
 
Jag säger bara en sak: läs den! Och för att citera Paulus (Fil 4): "åter vill jag säga" läs den!
 
- - - - - -
 
* författaren tillhör den från Pakistan utgående minoritetsriktningen inom islam som kallas Ahmadiyya, vilket i sin tur är en grupp bland de ca 10-15 % av världens muslimer som inte tillhör någon av de två största grupperna sunni och shia.
 
Denna grupp har vissa särläror som gör att många majoritetsmuslimer inte betraktar dom som riktiga muslimer. I boken finns exempel på hur dom får försvara sin rätt kallas muslimer. Men bokens beskrivning av muslimsk fromhetspraxis och muslimska tänkesätt torde även gälla andra än bara denna grupp. Denna riktning försöker också (särskilt i västvärlden?) framställa islam som en fredens och icke-våldets religion på ett sätt som delvis kanske skiljer sig från historisk islam

RSS 2.0