Östen Tano

På relativt kort tid har nu två präster ur en äldre generation gått ur tiden. Östen var god vän med Lage Ollinen som jag skrev om för en tid sedan. Under många år var dom kyrkoherdar i var sin del av Övertorneå kommun. Lage i norra delen, Svanstein och Östen i södra delen, Hietaniemi (Hedenäset). Numera är båda dessa pastorat ihopslagna med Övertorneå till den gemensamma Övertorneå församling. Kan man säga att vi därmed återgått till ordningen före 1960? Det var väl då som en uppsjö nya pastorat bildades.
 
Minnena av Östen är bara goda. Första gången jag såg honom var nog vid det Stiftsmöte i Övertorneå 1971 där jag även såg Lage första gången. För det mesta mötte jag ju Östen sedan i förkunnarrollen. Han var en frimodig förkunnare som jag gärna lyssnade till.
 
En sak som han sa en gång i ett samtal om predikoförberedelse har jag alltid burit med mig. Apropå den allmänt accepterade förväntan i laestadianska sammanhang att predikanten ska tala fritt, oförberett utan manus, sade Östen: "den Helige Ande påminner mig i predikosituationen aldrig om ett bibelställe som jag inte själv tidigare läst i Bibeln".
 
En gång i början av 80-talet var vår lilla familj (bara ett barn då) på besök i familjen Tanos stuga i Kotalahti.Timmen blev sen innan vi kom oss för att ta initiativ till avsked. Men just som vi planerade bryta upp så kom Östen på att det var dags för aftonandakt. Kanske uppskattade jag just i stunden inte fromheten som förhindrade omedelbar avgång, men en stund senare tänkte jag annorlunda. För när vi närmade oss avfarten en bit öster om Töre där vi skulle svänga över vägen såg vi att det strax innan skett en singelolycka där en bil i motsatt färdriktning kört över på fel sida och hamnat i diket. Tänk OM vi kommit en stund tidigare, då KUNDE vi ha frontalkrockat. Ibland har jag tänkt: var Östen den ängel som bevarade oss den gången?
 
Ett antal år efter pensioneringen bodde Östen med hustru utanför Boden. Vid det första OAS-mötet i Boden var han med som biktpräst, vilket han uppskattade mycket.
 
En annan gång då vi "samarbetade" var vid ett dop, jag tror flera år tidigare. Jag hade ombetts förätta ett dop i laestadiansk familj. Men då familjen på (nästan) sedvanligt laestadianskt sätt ville undvika vissa tydliga påminnelser om barnets prekära andliga läge utan dopet bad dom mig använda 1942 års dopritual för att undslippa nuvarande dopordnings tydliga befrielsebön. Då jag inte ville det vände de sig till Östen. Vi två kom då att prata om saken. Jag undrade kanske om han tyckte jag varit för sträng.
 
Absolut inte! "Om du ger vika denna gång får du alla laestadianer på halsen som önskar detsamma. Du är ung ännu och har många prästår framför dig. Jag är gammal ( han var redan pensionär) för mig spelar det mindre roll, jag kan ta det".*
 
Glädjande nog blev jag bjuden på dopet trots min "dopvägran". Och då fick jag höra Östen hålla ett doptal på säkert bortåt 30 minuter där han med citat ur både Skriften, katekesen och bekännelseskrifterna undervisade om människans - även de nyfödda barnens- tragiska belägenhet i synden och om dopets nödvändighet för saligheten.
 
Jag fruktar att de sista resterna av laestadianernas obetydliga lutherdom helt kommer att försvinna nu när den sista stora "laestadian-präst-generationen" (inom den svenska Tornedalslaestadianismen) är borta.
- - - - - - -
* det jag många gånger undrat över är varför laestadianer som ogillar nuvarande dopordnings befrielsebön att barnet ska bli befriat ur mörkrets makt, likväl kan acceptera 1942 års ordning som i många formuleringar uttrycker människans fångenskap i synden och dopets frälsande gåva och givande av barnaskapet; och som i sin variant av "befrielsebönen" - "frälse dig ifrån mörkrets välde" - i sak säger exakt detsamma som nuvarande ritual.
Många gånger har jag i samtal med laestadianska dopföräldrar sagt att skälet till att ni lättare accepterar det gamla ritualet är att ni inte förstår det pga dess ålderdomliga språk

Kommentarer
Postat av: Håkan Kero

Har inte tänkt gå in på en ny dopdebatt med min kära trätobroder, därför lämnar jag här endast Jesu egna ord, "dessa små som tror på mig"

Svar: Då går inte jag heller in i någon ny dopdebatt med min käre trätobroder:)
Torbjörn Lindahl

2014-11-26 @ 05:57:27
URL: http://www.hkankerosblogg.blogg.se
Postat av: Alma-Lena

Tack för dina fina ord om denna präst som jag inte har träffat men hört mycket gott om och han verkar varit en klok man.

Ewert Aronsson (kyrkoherde i Jukkasjärvi församling) sa en gång att "det är bra med en förberedd predikan med utkast för då vet man att det står en punkt på sista bladet.", berättade min pappa, apropå den där traditionen att tala utan förberedelse.

Du skriver alltid intressant om den laestadianska väckelsen och i detta du skriver kan jag verkligen hålla med. Men jag vet att diskussionen mer handlar om korstecknet i sig som man ser som "Katolskt" och därför värre än hedniskt. I stället för bibelkunskap hänger sig många numera åt vad jag skulle benämna vidskepliga traditioner och rädsla för allt som inte liknar det som var på 1950-talet. Som du nog förstått står denna väckelse mig nära hjärtat på många sätt men den liknar mer och mer en sekt och det gjorde den, enligt äldre släktingar, redan innan 1958 års beslut (som ofta utsetts till syndabock för allt ont i kyrkan). Ja, somliga menar att väckelsen började falna redan efter Johan Raattamaas död pga sin konservatism utan eftertanke och rädslan att studera Bibeln på egen hand efter Kautokeino-upproret.

Nu generaliserar vi väl både du och jag, många fina kristna finns i dessa sammanhang ännu, men de blir nog ofta beroende av att samla kraft i andra sammanhang och samlingarna blir mer en släktträff.

Svar: Att den laestadianska kritiken mot nuvarande dopordning mer skulle ha att göra med korstecknandet, det var nytt för mig. Har faktiskt aldrig stött på det. När jag mött kritiken har det alltid gällt böneformuleringen "befria NN från mörkrets makt".
Vad gäller laestadianismen i övrigt är det ju bara att konstatera att det sammanlagt är en stor rörelse med påtagliga variationer både mellan och inom de olika grupperna. Det gör det svårt tala i alltför generella termer och ofta har man kanske haft sina huvudsakliga kontakter med någon gren av rörelsen. För mig personligen kvarstår dock att även om jag kan vara kritisk mot vissa av rörelsens vägval så är många av mina närmaste vänner förankrade där.
Torbjörn Lindahl

2014-11-26 @ 06:46:05
URL: http://barockbloggen.blogg.se
Postat av: Andreas Holmberg

Jadå Håkan - t.o.m. det gamla äktlutherska dopritualet som jag läste i min karolinska psalmbok bekänner att barnen är något helt annat än några "smådjävlar": det ännu odöpta barnet benämns "denne din tjänare" (jfr Samuel!) resp. "denna din tjänarinna". Men befrielse från mörkrets makt behövde de - och vi - ändå. Jag tycker mycket om den delvis ruskiga men konkreta och handfasta dopundervisningen i Sampo Lappelill (särskilt den underbara illustrationen i vår upplaga där den nydöpte Sampo med droppar från håret blickar ner i dopskålen medan prästen står i dörren och ropar "Vik hädan" till mörkrets furste).

Sedan är "de evangelisk-katolska lutheranerna" betydligt mer nyanserade beträffande dopet och oförskyllt odöpta barn än vad som brukar påstås i propagandan (ungefär som stora missionsmän som Carey och Fjellstedt var det beträffande hedningar som aldrig fått höra om Jesus). Se http://www.habackuk.blogspot.se/search/label/Dopet

Så till bloggpostens huvudämne. Även för mej (som liten lulebo i tioårsåldern) var Lage Ollinen http://www.pitea-tidningen.se/nyheter/lage-ollinen-8843404.aspx och Östen Tano http://www.kuriren.nu/nyheter/minnesord-osten-tano-7967980.aspx något av "laestadianpräster par preference" - senare hörde jag i annat sammanhang även sonen, numera förkylningsforskaren, Krister Tano - och inte sällan fick jag lyssna till någon präst från finska sidan som Lauri Mustakallio (vars dotter Marja jag mött på Mellansels folkhögskola). Läs gärna hans artikel "Meidän kirkkomme" (Vår kyrka) - översättningsprogrammet kallar honom Lauri Black Rock!

Frid över "den sista stora laestadianprästgenerationen" och välsignelse över deras minne! Gud välsigne även de predikanter som nu söker föra arvet vidare - inklusive den något mindre laestadianprästgenerationen Rehnström och Lindahl ;o).

Svar: Tack Andreas för din dopundervisning.
Ska du påstå att det finns en yngre "laestadianprästgeneration" borde du väl fr a räkna in Stefan Aro i den skaran.
Torbjörn Lindahl

2014-11-26 @ 09:25:20
URL: http://friapsalmboken.blogspot.com
Postat av: Håkan Kero

Jadå Andreas, vi behöver dagligen befrias från mörkrets makt genom Kristi försoningsverk som strömmar oavbrutet för alla som inte förnekar Honom. Nåden kommer inte på beställning, utan finns alltid där. Vi behöver dagligen be att Herren ska föröka vår tro så att vi kan ta emot nåden. Om nåden endast skulle finnas i sakramenten eller i syndaavlösningen då vi ber om förlåtelse, så skulle det snart vara ute med oss.

Jag accepterar inte att den dopläran jag talar om etiketteras som laestadiansk. Jag bygger min övertygelse på två citat av Jesus själv.
1. "Dessa små som tror på Mig"
2. "den som tror och blir döpt skall bli frälst (salig)"
Slutsats: barnen tror enligt Jesus, alltså tillhör de Jesus och därför bär jag mina barn till dopet.
Om nu någon vill kalla denna läran laestadiansk, får de stå för honom, jag har endast citerat Jesus och vill kalla detta Jesu doplära. Dessa små som tror på Jesus behöver man inte befria från mörkrets makt i den bemärkelsen att de tillhör någon annan.

Oavsett från vilket håll man ser på dopet, så finns ett uttryck av Augustinussom tydligen förenar de flesta läger. (Du hänvisar till detta i bloggen) "Icke avsaknaden av dopet utan föraktet för detsamma är det som ådrager dom."

Ursäkta Tobbe att jag befläckar din blogg med att bjuda in fler till min trätobrödraskara. Men jag kunde inte låta bli.

Svar: Käre trätobroder!Du befläckar inte min blogg. Dina synpunkter är välkomna.

Vem argumenterar du mot? Du skriver i inlägget om sådant som ingen påstått , varken jag eller Andreas.

Vem har etiketterat "din" lära som laestadiansk? Jag har bara berättat om det jag mött utan att nämna ditt namn.
Torbjörn Lindahl

2014-11-26 @ 19:37:49
URL: http://hkankerosblogg.blogg.se
Postat av: Andreas Holmberg

Ja, Stefan Aro tillhör väl den yngsta (och minsta) generationen laestadianpräster. Du har rätt; jag skulle ha nämnt honom. Mycket sympatisk man, jag och min fru samtalade med honom vid fikat sedan han i Tuolluvaara kyrka döpt en av min brors barn.

2014-11-26 @ 20:31:38
URL: http://friapsalmboken.blogspot.com
Postat av: Alma-Lena

Både korset och "exorcismen " har kritiserats. jag är böjd att hålla med om "exorcismens" drastiskhet, men har inget emot korstecken precis om Abdreas, vi har både gott och ont i oss och behöver naturligtvis beskydd mot ondskan men inte blir man besatt bara så där för att man föds, där är jag helt med laestadianerna, men korstecknet är ett problem för många och det är ren vidskepelse anser jag.

Svar: De historiska dopritualens befrielsebön ("exorcism") ska nog inte tolkas som att varje människa är "besatt bara så där".Korstecknet vidskepligt? Där hänger jag inte med. Är det då lika vidskepligt att ha ett kors i kedja runt halsen eller i guld på framsidan av Bibeln?
Torbjörn Lindahl

2014-11-26 @ 20:48:41
URL: http://barockbloggen.blogg.se
Postat av: maria, Skonummer 39

Oj vad fina minnen man har av både Östen och Lage. Och av min konfirmationspräst Ingemar Öberg.
Och av många fler...... utan dessa lärare, vad vore man? Kanske inte ens kristen, faktiskt!Svar: Vad är det det står i Skriften? Kom ihåg era lärare o följ deras exempel (ungefär)
Torbjörn Lindahl

2014-11-26 @ 22:01:23
Postat av: Håkan Kero

Tobbe,
Jag menar det ni skriver om att Laestadianerna inte vill att prästerna följer 1942 års dopritual om befrielsen från mörkrets makt. Det är det jag tolkar som en laestadiansk doplära.
Frälsningen pågår konstant, men befrielsen sker vid ett ögonblick. Jag diskuterade skillnaden mellan frälsning och räddning med en språkkunnig på hebreiska där detta ord skrivs likadant men används på olika sätt vid mänskliga och gudomliga sammanhang. Rädda eller befria kan människor göra mot varandra, frälsa kan endast den treeinge Guden göra.

Svar: Intressant att man kan göra så mycket telogi av de svenska orden. Själv har jag alltid lärt mig att frälsa och rädda har samma betydelse, bara att det ena ordet upplevs äldre. Jag har väl levt med att alla tre orden är i stort sett utbytbara.
Torbjörn Lindahl

2014-11-27 @ 06:20:25
URL: http://hkankerosblogg.blogg.se
Postat av: Andreas Holmberg

Tack för intressant samtal! Förtydligande 1: Alma-Lena menar alltså att det är vidskepelse att ha problem med korstecknet, inte att använda det.

Förtydligande 2: Ja, vi ska följa efter våra lärare/ledare genom att, enligt Hebréerbrevets författare, tänka på dem, se hur de slutade sin levnad (som vi gjort nu med Lage och Östen) och ta efter deras tro (inte deras synder och brister).

Förtydligande 3: om orden frälsa, befria och rädda används med bestämning, alltså "befria från mörkrets makt", "frälsa från mörkrets makt" eller "rädda från mörkrets makt", anser jag att de är synonyma, starka och tydliga alla tre. Men används de självständigt, "frälsningen", "räddningen" eller "befrielsen" (jfr stora boken om kristen tro!) anser jag att "frälsningen" genom sin genom 1000 år alltmer teologiska laddning är det starkaste och fylligaste/tydligaste ordet. Vår Frälsare säger jag också gärna om Jesus. För oinskolade i kristet språk, många konfirmander t.ex., FÖRKLARAR jag dock gärna (inte ersätter) Frälsare som Räddare (jfr "frälsarkrans"!) och Befriare (jfr "frihalsare").

Förtydligande 4: Ja, barndopet kan motiveras BÅDE med barnens förmåga att tro och ta emot (där de är förebilder för oss vuxna) OCH med sitt behov av frälsningen (som de delar med oss vuxna). Så både den mörka (arvsynden) och den ljusa (tron och frälsningen som tillhör både oss och våra barn) är goda argument för att döpa de små, och jag tror att vi i evangelisk-luthersk anda bör betona båda.

Svar: Tack för förtydliganden!
Torbjörn Lindahl

2014-11-27 @ 15:15:17
URL: http://friapsalmboken.blogspot.com
Postat av: Håkan Kero

Teologi eller inte, men det kom fram vid en diskussion om Jakobs vittnesbörd efter kampen med Gud. Han säger i vissa översättningar att han blev frälst efter att ha sett Gud. Andra säger att han blev räddad eller skonad. Frågan var om man kan bli frälst ensam med Gud. Den språk-kunnige sa åt mig att i detta sammanhang blir översättningen fel då Jakob inte blev frälst utan överlevde trots att han lärt sig att "ingen kan se Gud och leva".

2014-11-27 @ 16:12:08
URL: http://hkankerosblogg.blogg.se
Postat av: den gamle kamraten

Jag kände inte Östen Tano speciellt väl - men lite. Blogginlägget kickade i alla fall igång ett minne och tankar på grund av mångordigheten inte är en kommentar här utan ett inlägg på min blogg.
http://stigstrombergsson.blogg.se/2014/november/64-sidor-148-gram.html

Svar: Då rekommenderar jag läsarna att följa med till din blogg och föregår nu med gott exempel.
Torbjörn Lindahl

2014-11-28 @ 16:06:24
URL: http://stigstrombergsson.blogg.se
Postat av: Alma-Lena

Jag uttryckte mig otydligt, jag tycker nog "exorcismen" är tveksam, däremot korstecknar jag själv och vill se mer av korsets tecken och ser det absolut inte som vidskepelse, däremot är motståndet mot korstecken vidskepelse och katolikskräck.

2014-11-29 @ 15:34:53
URL: http://barockbloggen.blogg.se
Postat av: Alma-Lena

Käre Andreas, du är en stor teolog och jag beundrar din flit i bloggosfären du behövs här. Nu tar jag julfasta från bloggar i allmänhet. Gud välsigne er här!

2014-11-29 @ 15:37:09
URL: http://barockbloggen.blogg.se

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0