Kyrkstugubesök, bönhusbesök och kyrkbesök

I fredags förmiddag slog jag på värmen i kyrkstugan. På eftermiddagen var jag där och drack kaffe med dottern Maria. Lite bängligt att få rullstolen över de höga trösklarna, men det gick. Igår kväll bjöd jag på kaffe igen. Ett par vänner från mellersta Tornedalen hade befunnit sig i Luleå under lördagen för att deltaga i en samtalsdag i bönhuset. Innan dom skulle anträda hemfärden behövde dom givetvis styrka sig med en kopp kaffe och var kan dom bättre göra det än i en mysig kyrkstuga. Idag hade jag några andra vänner på eftermiddagskaffe, bla en kollega nere från Göteborg som befann sig i staden under helgen. Trevligt det med. I morgon träffar jag nog dottern igen och tar med henne dit en gång till. Då äter vi nog middag tillsammans.

Igår var det alltså en samtalsdag i östlaestadianska bönhuset här i Luleå. Även representanter från andra Fridsförbund var närvarande. Ämnet för dagen var frågan om den laestadianska väckelsens framtid. Dess framtida förhållande till svenska kyrkan och frågan om hur den ska förhålla sig till prästerskapet. Det är ju bara att konstatera att de senaste snart två årtiondenas prästvigningsstopp för (i ämbetsfrågan) "gammaltroende" prästkandidater strypt tillgången på präster som laestadianerna kan känna sig samhöriga med. Dessutom finns (till ytan) stora församlingar i norrbotten som bara har kvinnor som präster (Pajala, Kiruna) vilket inte heller underlättar eftersom kvinnligt prästämbete inte godkänns av väckelsens folk.

Problem alltså. Vad ska man göra? Vissa inom kyrkan - enligt min ringa mening förvånansvärt många som man trodde skulle vara förståndigare - tycker att man bara ska låta laestadianerna skylla sig själva om dom vill hålla fast vid sin hållning om prästämbetet. "Dom får väl lämna svenska kyrkan då" brukar vara den vanliga repliken. Det accepterar jag inte. Det är min bestämda mening att kyrkan - "den öppna folkkyrkan", kyrkan för alla - borde ta ett ansvar för att ge utrymme för alla dem som hört och hör till kyrkan. Men allt tyder på att kyrkan inte kommer att bry sig. Biskopen kommer inte att ta sitt ansvar att vara enhetens symbol. Så vad är att göra.

Ett alternativ är att låta sakramentförvaltningen övergå i lekmannapredikanternas händer. Det skulle jag inte gilla. Ett annat alternativ är att fortsätta som hittills att använde de präster som finns. Det är min bestämda mening att än så länge kan de svenska norrbottniska laestadianerna - med lite ansträngning och samarbetsvilja - få sina behov av prästerliga tjänster tillfredsställda genom de präster som ännu finns i tjänst. Men alla inser att tiden är på väg rinna ut om inte kyrkans rekryteringsregler ändras.

Den fråga som uppkommit är då om laestadianerna ska börja samarbeta med Missionsprovinsen för att den vägen få vigda präster om än dessa präster kommer att stå utanför svenska kyrkans tjänsteorganisation. Representanter för Missionsprovinsen fanns alltså på plats för att svara på frågor. Vilken väg väljer denna gren av den svenska laestadianismen? Den som lever får se.

Personligen känner jag stor irritation, vrede och uppgivenhet inför den negativa, ointresserade och styvmoderliga attityd med vilken det svenskkyrkliga etablissemanget bemöter laestadianerna. Samtidigt känner jag tilltagande sorg och uppgivenhet inför de tydliga tendenser till sekterism och i viss mån reformert teologisk anda som alltmer gör sig gällande i laestadianska sammanhang. Utan tvekan skulle ett inordnande i den (ämbets-)struktur som Missionsprovinsen tillhandahåller innebära ett visst skydd mot sekterism och svärmeri.

Själv har jag inte valt att vara engagerad i Missionsprovinsen unde de 7-8 år den funnits till även om jag känner förståelse för dess avsikter, men när den nu är ett faktum så vill jag hålla goda och vänskapliga relationer till dess representanter när jag möter dem och samarbeta på de sätt som är möjligt. Så har jag försökt även denna helg.

Idag på eftermiddagen återvände jag till bönhuset för helgens gudstjänst. Efter gudstjänstens slut fick jag chansen önska min favoritsång "Om jag ägde allt men inte Jesus..." På förmiddagen firade jag givetvis högmässa i Hersökyrkan.* Härligt som vanligt. Om jag uppskattade rätt från min position bakom altaret så var vi drygt fyrtio personer. Eftersom jag då och då möter påståendet att i Hertsökyrkan samlas bara "laestadianer och kvinnoprästmotståndare" från vida omkring så brukar jag försöka räkna ibland. Och nej, den absoluta majoriteten var från Hertsön, alltså sådana som går i sin "egen" distriktskyrka. Ännu fungerar alltså distriktskyrkan. Men visst, det kommer folk också från annat håll. Regelbundet från andra delar av Örnäsets församling och från Domkyrkoförsamlingen (men vi blir ju en ock samma församling fr o m januari 2011). Återkommande ser man även folk från Både Bodens och Piteå kommuner. Dom saknar inte kyrkor på sina orter. Varför dras dom då till Hertsön? Vad är det dom får där som inte serveras på annat håll? Det borde herrar och damer kyrkoetablissemang fundera på istället för att ägna all sin energi åt att ordna tankesmedjor om jämställdhet.


* innebär fyra besök i kyrkstugan på lika många dagar, två beök i bönhuset och ett** i kyrkan. Vad säger det om mina prioriteringar?


** nej, kommer jag ju på precis när inlägget ska avslutas. Jag for ju raka spåret från Hertsökyrkan till Nederluleå kyrka för ett dop (av ett barn från Hertsön!). Det innebär 2-2 i kyrk- respektive bönhusbesök under helgen. Det var ju tur. Nu kan jag kvittera ut lönen med gott samvete utan att alltför mycket behöva ha dåligt samvete över att jag ägnar mig för mycket åt konkurerande verksamhet.

Kommentarer
Postat av: Daniel Gustavsson

Råkade i eftermiddags hamna på youtube.se. Om man skriver in Luleå +o så dyker det upp en sång:

"O vad salighet stor". Inspelning från laestadiansångkväll i Luleå domkyrka. När jag skröv (ursäkta, språkpolisen!)upp volymen fylldes jag som organist av en helig avundsjuka över en sådan församlingssång. Jag förstår och delar din vrede och frustration över den döva överhetskyrkan som bara vill ha dessa sångares tillhörighetsskatt, men som i övrigt struntar i deras behov av herdar i riktning mot "gröna ängar och vatten där de finner ro"

2010-05-10 @ 00:38:40
Postat av: den gamle kamraten

En liten fråga: Accepterar laestadianerna om manliga präster hos dem förvaltar sakramenten eller behöver det vara manliga präster som säger nej till kvinnliga? Skulle det förstnämnda fungera finns det nog flera som kan vilja ställa upp och manifestera en samhörighet inom kyrkan.

2010-05-10 @ 00:41:51
URL: http://stigstrombergsson.blogg.se/
Postat av: Tobbe

Daniel!Hela sångkvällen i Luleå Domkyrka finns på CD. Jag tycker den är härlig att lyssna på. Dock behöver man antingen kunna texterna utantill eller ha dem tillgängliga eftersom orden inte blir så tydliga i denna stora kör.Överhetskyrkan kommer snart att sitta med sina pengar och sina tomma kyrkor!Gamle kamrat!

Laestadianer borde väl få svara själva, men jag tror att det ofta är viktigare att det är en präst som man känner, som man känner någon slags andlig gemenskap med.* Någon riktig definitiv gräns går nog inte vid manlig prästs inställning i kvinnoprästfrågan men kanske i praktiken oftast.Vid förrförra stormötet här i Luleå (inte det senaste i Arcushallen) utan på Bergnäset, då leddes mässan av präst från Nederluleå som definitivt inte är "motståndare".Hann O Nym hade också en fråga i en kommentar vilken jag dock valde ej publicera eftersom jag inte riktigt förstod den.---------------

* min bild är att många laestadianer har liten kontakt med prästerskapet, och kanske i praktiken skulle kunna karakteriseras som lite "blyga" inför präster. Till det kommer det som jag uppfattar som ett märkligt självförakt som kastar sin mer eller mindre starka skugga över rörelsen. (Ett idag fullständigt irrelevant och onödigt arv från den tid då laestadianer föraktades pga "liikutuksia" och "djävulens kalsonger".) Det gör att jag upplever att många laestadianer blir lite förvånat glada - tänk att någon vill blanda sig med denna "föraktade skara" - när en präst eller annan "utomstående" "frivilligt" dyker upp i deras sammanhang. Den prästerliga fysiska närvaron i laestadianska sammanhang tror jag är väl så viktig om man vill vinna deras förtroende.

2010-05-10 @ 20:55:21
Postat av: "Syster"/Annette Öberg

Då jag är "prästbarn", dock till en far som regelbundet kallades till olika laestadianska samlingar/stormöten, en far jag saknar och älskar så mycket. Så tycker jag, att bekännande präster, med frimodig kallelse och Herren Jesus i centrum - ändå förbises mkt.ofta. Möjligheter som finns till, mer kontakt med "dessa präster" utnyttjas dåligt, bara för att de är anställda av Svenska kyrkan. Jag blir rent bedrövad för hur förkunnelsen döms ut ibland, utan att den ens blivit lyssnad till!

Det är Jesus som en gång ska döma, inte vi människor. Vi måste frimodigt bekänna vår tro på Kristus som Världens Frälsar. Vara glada och tacksamma,att vi fått den stora nåden till omvändelse och en förnyelse i tron. Ibland verkar det som, att "präster i allmänhet" inte är lämpliga förkunnare - och egna "lekmän" är bättre rustade.

Dessa stridigheter förmörkar sikten för längtande, sökande människor som är i behov av vår kristna mission - vårt välkomnande till dem.

Har som ung lyssnat på predikningar på olika stormöten, öst- som västlaestadianismen. Mkt.gott finns det, men också mkt.som saknar glädje, tacksamhet. En längtan efter att komma Jesus närmare och inte en rädsla för detta, för domen, tungsinne för sista tiden m.m.

Vi måste mer högakta varandra, vara stolta över vår tro och dela med oss av denna stora glädje att vi är Guds barn.

2010-05-10 @ 22:44:06
Postat av: m haavela

Hejsan!Kan någon berätta, vad heter CD, som innehåller sången "o vad salighet stor" och vem som säljer den?

2011-02-03 @ 16:59:05
Postat av: Tobbe

CDn heter "Sång i sommarkväll - sångafton i Luleå Domkyrka 1 juli 2006".O vad salighet stor år sång nr 10 på CDn av 16.CDn säljs av Luleå fridsförbund. Finns på bokbordet i bönhuset på Örnäset i Luleå.

2011-02-03 @ 20:21:30
Postat av: m haavela

Hej!Jag har nu fått köpa cd-skivan. Värkligen mäktig sång!Tack för tipset!

2011-03-16 @ 20:04:54

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0