Läsning del 3

Jag lovade i inlägg sent på kvällen den 18 juni att när jag läst ytterligare 200 sidor i KKK så skulle jag återkomma. Nu är det betinget avklarat. Med lite råge. Hoppas kära läsarna inte väntat ihjäl sig. Jag var ju borta i nästan tio dagar kring midsommar och då släpade jag inte den tunga boken med mig. Knappast hade jag heller haft så många lediga stunder att läsa ur den. Och kanske hade det även varit konfliktfyllt ha med sig katolsk katekes när man var ute för att tjäna Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro.
 
Men i den egna fåtöljen kan man läsa. Vad har jag nu att berätta? Att vigning av kvinnor till präster inte är möjlig och att ingen människa har någon som helst rätt att bli präst (1577-78).*
 
Intressant var ju även (1753) - en del av utläggningen om ont och gott - där tanken att man skulle kunna göra något ont för att vinna något gott avvisades. Och så orden Ändamålet helgar inte medlen (min kurs.) Det var riktigt intressant, eftersom det är just detta som är en av de "sanningar" man fått sig anförtrodd ända sen skoltiden att katoliker (i vart fall jesuiter) tror just att ändamålen helgar medlen. Är katoliker lutheraner eller vad har hänt? När man sen som en del av undervisningen om fjärde budet läser att föräldrar bör inpränta hos sina barn vikten att alltid "följa Jesus" då undrar man om påven blivit pingstvän! (2232).
 
Sen finns mycket annat som är underbart att läsa, även för en lutheran med lätt pietistiska drag. En kristen människa står inför Gud inte "som en slav i trälaktig fruktan, inte heller som en köpman som söker efter vinst utan som ett barn som svarar på kärleken hos den som 'först har älskat oss' (1 Joh 4:19)" (1828). 
 
Knappast heller är det väl kontroversiellt att en kristen går i gudstjänst söndagligen (2181) - även om det här är just katolska mässan som avses. Att man inte ska "gå sin väg före utsändningen" (2178) är ju absolut något som en del av mina laestadianska vänner skulle behöva bli påminda om**
 
När man sedan läser att det är "förmätenhet" att "hoppas att få förlåtelse utan omvändelse" (2092), att alla i familjen "skall frikostigt och utan att tröttna ge varandra förlåtelse" (227) och att även föräldrar bör var goda exempel inför barnen genom att "erkänna sina egna tillkortakommanden inför dem" (2223) då blir man ju nästan säker på att det är en laestadiansk predikan man tar del av.
 
Men den som har en aning om innehållet i den dubbla "tegelsten" jag nu försöker ta mig igenom, vet att jag även har tagit mig igenom avsnittet om rättfärdiggörelsen. Där borde väl med säkerhet finnas någon snubbeltråd.
 
???
 
Nej, egentligen inte. För mig reduceras det hela i praktiken till en terminologisk fråga (en fråga om ord). Visst är det så att om man lägger valda avsnitt och meningar ur t ex Tridentinums formuleringar sida vid sida med motsvarande "lutherska" så är det klart att det synes motsägelsefullt. Men måste vi odla och uppehålla den motsättningen? Finns det inget sätt att  "tolka och tyda allt till det bästa"?
 
Jag citerar hela paragraf (1989):
Det första resultatet av den helige Andes nåd är omvändelsen som åstadkommer rättfärdiggörelse enligt Jesu förkunnelse i början av evangeliet: "Omvänd er. Himmelriket är nära (Matt.4:17). Under nådens inflytande vänder sig människan till Gud och bort från synden . Så tar hon emot förlåtelse och rättfärdighet från Gud. "Rättfärdiggörelsen omfattar alltså syndernas förlåtelse, helgelse och förnyelse av den inre människan."***
 
I paragrafens första del som beskriver omvändelsen är väl inget allvarligt att anmärka. Värre i sista delen, Tridentinum-citatet. Men kan vi inte bara helt enkelt lösa problemet genom att säga att lutheraner och katoliker använder ordet rättfärdiggörelse på olika sätt, med olika betydelser? Själva skeendet som vi menar att den helige Ande utför i en människa är ju detsamma: omvändelsen då människan dras från synden till Gud, tron och sen det förnyade/helgade livet. Om sen helgelsen ses som en del av rättfärdiggörelsen (katolskt) eller som en nödvändig följd av rättfärdiggörelsen (lutherskt) det är väl i princip just en terminologisk fråga. I vart fall har jag ytterst svårt att se den som en nödvändigt kyrkoskiljande fråga. Jag tänker i alla fall inte betrakta den så.
 
Om nu någon bland kära läsarna tycker att nu är jag inte längre "luthersk" då kommer jag bara säga: "jaha". Som jag tidigare skrivit: jag har aldrig upplevt mig ha en "luthersk" identitet. Och även om jag naturligtvis varit påverkad av det lutherska arv som finns i vår kyrka så har jag aldrig på allvar haft ambitionen vara just "lutheran". Nej, allmänkyrklig i den tradition som är svenska kyrkans, det är vad jag upplever mig vara.
 
- - - - - -
 
* alla hänvisningar gäller paragrafer, inte sidor
 
** sen medger jag gärna att man t ex vid stormötesnattvardsgångar kan organisera allt lite mer så går distributionen fortare och man orkar lättare sitta kvar. Skulle man t ex våga införa något "nytt i kristendomen" och ha utdelningsstationer även längst ner i tältet, där människor tar emot nattvarden stående?
 
*** citatet i slutet av paragrafen är från Tridentinska konciliet

Kommentarer
Postat av: den gamle kamraten

Intressant.
Inte heller oväntat. Av två skäl.

Först - i poetisk form, dagens vers:
"Katolska kyrkans katekes
och herr Luthers lära
ligger nära!"

Sedan - utan poesi.
Du ville se likheterna - eller hur? Och det gör ju att man tydligare ser just det man vill. Men om du velat jaga olikheterna, där den del av den kristna kyrkan vi tillhör skiljer sig från RKK - vad hade du hittat då?
En del av dem som här milt brukar invända mot din katolik-positivism - jag är inte en av dem - kanske skulle känna sig tryggare om du nämnde också sådant där du inte "går med" på formuleringar och utsagor.
Andra - jag är definitivt en av dem - kanske bara är nyfikna på saken.

Svar: Givetvis går jag en gammal kamrat till mötes.
Dock var det inte så mycket snubbeltråd uppspänd i det här avsnittet (ca sid 400-600) - utom rättfärdiggörelsen då, men den saken har jag ju enkelt (?) avfärdat som en språkfråga.

Men nu ser jag i mina anteckningar att det var en sak till. Paragraf 2156. Där talas om värdet av att ha ett skyddshelgon; dels att man har ett gott föredöme och dels får "en försäkran om helgonets förbön". Här är väl risk för lutherskt snubblande. Att helgonen ber för oss har vi ingen anledning bestämt förneka men däremot brukar vi ju säga att vi inte har något löfte på den saken och ännu mindre någon säkerhet i saken att dela ut åt andra.

Nu får du vara nöjd!
Torbjörn Lindahl

2017-07-04 @ 16:58:56
URL: http://stigstrombergsson.blogg.se
Postat av: Jonas M

Ja, att man alltid ska gå till förstahandskällan och läsa istället för att tro vad andra säger, en gammal lärdom som ju bekräftas genom din läsning. Angående jesuiterna måste man beakta att de var väldigt ifrågasatta av illvilliga motståndare inom Katolska kyrkan och förbjöds verka normalt under cirka 40 år fram till 1814.

Jag tror helt och fullt att en hel del handlar om uttryckssätt och betoningar..detsamma gäller också gentemot Ortodoxa kyrkan. Rättfärdiggörelsen är knappast kyrkoskiljande, störst problem är synen på kyrkan och prästämbetet.

Om skyddshelgon och försäkran om deras förbön; man tror ju att det är en enda gemenskap av dem i himlen och på jorden. Vi pratar om sådana som kyrkan har förklarat heliga. När man tror det, varför skulle man då inte tro att en sådan person skulle höra när någon ber om dennes förböner? Om man tänker sig själv en person på jorden som har en mycket stark tro och vill leva ut tron i gärningar, nog skulle den personen om någon ber om förböner, be för den andra personen?!

Svar: Jesuiterna kan jag inte mycket om det erkännes. Möjligen haft en svag aning om att dom (periodvis) varit lite ifrågasatta även inom KK precis som du skriver. Kanske som vi lutheraner skulle kunnat vara om vi lyckats förbli inom Kyrkan.Intressant att göra jämförelser med de ortodoxa. När det görs då inser man hur oerhört katolska vi lutheraner egentligen är.
Tanken att ha ett skyddshelgon känns knappast främmande för mig.
Torbjörn Lindahl

2017-07-04 @ 20:50:31
Postat av: Anonym

Mycket bra. Peter
Jag har också planerat läsa kkk men inte kommit igång på allvar...

Svar: Den är väl värd en genomläsning.
Torbjörn Lindahl

2017-07-04 @ 21:46:29
Postat av: Jonas M

Efter att du är klar med katekesen kan jag rekommendera Helgon och Syndare - Påvarnas historia av Eamon Duffy, intressant verkligen..och titeln säger ju allt - samtidigt som även syndare till påvar också gjorde bra saker som man upptäcker när man läser boken.

Svar: Jag tror den finns i bokhyllan och väntar på läsning.
Torbjörn Lindahl

2017-07-04 @ 23:29:02
Postat av: +Göran

Jag skall lägga till något om ortodox syn på rättfärdiggörelsen.

I The Orthodox Study Bible (USA, 2008) finns naturligtvis i samband med Rom. ett avsnitt om detta. Där konstateras att rättfärdiggörelse inte har den främsta platsen i ortodox teologi, men reformatorisk teologi i frågan utgör inget problem. Det noteras dock att ortodoxa ser på rättfärdiggörelse på ett delvis annat sätt.

Rättfärdiggörelse ses utifrån Guds nya förbund med människorna genom Kristus. Det handlar därför mer om gemenskap. Reformatoriskt kristna ser rättfärdiggörelse ur ett juridiskt (’forensiskt’) perspektiv. Därför handlar det främst om efterskänkande av skuld och befrielse från straff. (Min komm.: Reformatorernas syn på rättfärdiggörelse måste förstås utifrån senmedeltida teologi, med mässoffer och meritumtänkande och avlat o.s.v., teologi som inte har någon motsvarighet i östkyrkan.)

Vidare ställs frågan hur ’tron allena’ går ihop med t.ex. Jak. 2:17, 24. Uttrycket ses som en övertolkning av Rom. 3:28. (Min komm.: Det är samma invändning som Joel Halldorf och Patrik Hagman har i sin nya bok om Luther. De menar att det hade blivit mindre problem, om det varit: ’tron främst’.)

Det markeras att ortodoxa ser frälsning ur åtminstone tre aspekter: 1. Jag har blivit frälst, blivit förenad med Kristus genom dopet. 2. Jag blir frälst, växer i Kristus i kyrkans sakramentala liv. 3. Jag skall bli frälst, genom Guds barmhärtighet vid ytterst domen. (Min komm.: Svagheten med uttrycket ’simul justus et peccator’ som i och för sig uttrycker en sanning – vilket ju erkänns av Rom i The Joint Declaration on the Doctrine of Justification – är att det blir statiskt, inte räknar med någon trons utveckling.)

En kort kommentar till frågan om helgonens förbön. Om jag inför något problematiskt i livet kan be en medkristen: ”Be för mig”, så kan jag väl be en av ”dina trogna i alla tider” detsamma. Vi har ju genom ”stället om törnbusken” lärt oss att Gud ”är inte de dödas Gud, utan de levandes”.

Svar: Jo, jag har också läst i the Ortodox Study Bible. Jag hade nästan tänkt hänvisa till det. Jo, det är ju det där med "allena" (både tron och Skriften). "Främst" hade varit bättre. Kan inte vi lutheraner - som i grunden är katoliker och därför inte kan förneka något vi tidigare trott - istället på katolskt vis ge de gamla orden en ny nyans så att vi bestämmer att "allena" ska öuttolkas "främst". Ungefär som med mässan som offer, där det medeltida talet om att offret "upprepas" numera uttyds som "närvarandegörs" (vilket det i o f s kanske alltid egentligen betytt?)

Tack igen för dina alltid innehållsrika kommentarer.
Torbjörn Lindahl

2017-07-05 @ 07:53:34
Postat av: Jonas Nilsson

Jag förestäĺler mig att katekesen som form är en mer kortfattad versiom avsedd att på ett attraktivt sätt presentera ett tyngre större dogmatiskt corpus. Kan du jämföra RKKs katekes struktur med t.ex Luthers Stora katekes,någon av de fornkyrkliga med nåhon av dagens ortodoxa?

2017-07-07 @ 07:23:42
Postat av: Jonas M

Det går överhuvudtaget inte att jämföra Luthers stora katekes; denna är så mycket mer omfattande. Så här står det om innehåll och målgrupper:

Som mål har denna katekes att göra en sammanhängande och sammanfattande framställning av den katolska lärans väsentliga och grundläggande innehåll, både när det gäller tron och sedeläran, i ljuset av Andra Vatikankonciliet och hela kyrkans tradition. Dess viktigaste källor är den heliga Skrift, de heliga kyrkofäderna, liturgin och kyrkans läroämbete. Den är avsedd att tjäna som ”referens” för de katekeser eller kompendier, som ställs samman i olika länder.[8]

12 Denna katekes är huvudsakligen avsedd för dem som bär ansvaret för kyrkans trosundervisning: först och främst för biskoparna, i deras egenskap av lärare i tron och kyrkans herdar. Genom biskoparna riktar den sig också till katekesredaktörerna, till prästerna och kateketerna. Den skall också vara nyttig läsning för alla andra troende kristna.

För kännedom finns det en "liten katekes" som utgår från denna och är lämplig för trosundervisning och den som eljest vill få en mer kortfattad beskrivning.

En kommentar till det här hur man ska motta kommunionen; det finns absolut inget som hindrar att man tar emot den på annat ställe än vid altaret, så sker ju i Katolska kyrkan när det är ett stort antal kommunikanter, t.ex. vid utomhusmässor. Det är för övrigt många som vill knäfalla i samband med mottagandet, men numera anses det viktigt att förhålla sig till seden på orten (alltså undvika att sticka ut för mycket, ibland kan det dock finnas knäfall vilka man då kan använda) och det enda som anbefalls är att man ska buga sig innan man tar emot kommunionen. Sen säger man förstås "amen" vid mottagandet.

Så jag skulle inte säga att det innebär något nytt med gående och stående kommunion, även om man i vissa sammanhang är vana att inte göra så. Att hålla i fast vid det blir praktiskt mindre lämpligt vid stormöten.

Svar: Kanske fastnade du på att jag använde uttrycket något "nytt i kristendomen" när jag talade om kommunion vid annan plats än nära altaret. Men texten handlade ju om laestadianskt sammanhang och där är detta ett standarduttryck som i praktiken betyder "inom (vår riktning av) laestadianismen." Själv har jag vid mångfaldiga tillfällen distribuerat med utdelningsstationer spridda i hela lokalen.
Torbjörn Lindahl

2017-07-07 @ 14:14:56
Postat av: Jonas M

Tack, där lärde man sig något nytt!

Svar: Det bjuder jag på.
Torbjörn Lindahl

2017-07-08 @ 00:35:49

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0