Färdigläst (KKK 4)

Två dagar tidigare än planerat har jag kommit till slutet av Katolska kyrkans katekes. Äntligen får jag väl säga, den har nog funnits i bokhyllan i 10-15 år.
 
Vad har då kommit inför mina ägon dessa sista ca 140 sidor. Undervisning om 6-10:e buden och om bönen inkl Fader vår. Det innebär att jag ingenting skrev om genomgången av femte budet som jag läste förra omgången. Det var väl inget som var kontroversiellt i en traditionalistisk kristens ögon. Men man kan säga att katolska kyrkan är befriande klar och tydlig om både abort och eutanasi.
 
När det sen gäller sjätte budet så står ju kk upp profilerat för äktenskapet. Att det i princip bara finns ett äktenskap per person är inget jag ifrågasätter.* Men  visst kan den ortodoxa kyrkans syn och praxis upplevas både mer kärleksfull och realistisk. Att frånskilda omgifta inte får kommunicera kan givetvis ses som i någon mening konsekvent men upplevs ju i praktiken alltmer orimligt och jag tackar Gud att jag inte är påve och ytterst ansvarig för att finna en lösning.
 
Den fråga som de flesta brukar reta sig på gäller ju synen på barnbegränsning. Det är väl bara att konstatera att de flesta katoliker i västvärlden tycks strunta i vad påven säger. I vart fall om man ska döma efter det faktum att katolska Italien har ett av europas lägsta födelsetal (eller också är italienarna sällsynt skickliga på att tillämpa den tillåtna s k naturliga familjeplaneringen.
 
Men om den katolska tron här hävdar att sexualliv och möjlig barnalstring inte får åtskiljas, så håller man ju konsekvent på den synen även i andra flanken; det är inte tillåtet med någon som helst artificiell befruktning för att hjälpa ett barnlöst par, ens inom ett äktenskap. Ska det vara konsekvent så ska det.
 
Att katolska kyrkan anser att "homosexuella handlingar i sig själv är felaktiga." Och "kan aldrig i något fall godkännas" (2357) var väl bara vad man väntade.
 
Det som stod om resten av buden och om bönen var väl bara att ta emot. Intressant om Gud som "Fader" i (2779): Innan vi kan rätt be till vår Fader måste vi "ödmjukt rena våra hjärtan från vissa falska bilder som kommer från 'denna värld'."...."Gud vår Fader överstiger den skapade världens kategorier. Att flytta över på honom - eller mot honom - våra föreställningar på detta område skulle vara att tillverka avgudar som man antingen faller ned inför eller bekämpar."
 
Då återstår frågorna: skulle man kunna bli katolik? Eller är det något som är så avgörande (och dominerande) felaktigt att det under inga förhållanden skulle kunna accepteras ?
 
Mina svar blir:
1: ja
2 nej
 
Beror mina svar på att de problematiska frågorna visar sig vara mindre svåra än man trodde (när man lär sig se saker från ett annat håll och inte "förutsätter" att katolska kyrkan har fel) eller att de svåra frågorna upptog så liten textmassa (sammanlagt högst några sidor) att man glömde bort dem eller att man fuskar och ser genom fingrarna?
 
Det är frågan.
 
- - - - - -
 
* den praxis som blivit rådande, att kunna ogiltigförklara tidigare äktenskap för att kunna bereda väg för omgifte, tycket jag har många tveksamheter (om detta stod dock inget i katekesen)

Kommentarer
Postat av: Andreas Holmberg

Jag blir gärna s.k. katolik i morgon av ekumeniska skäl - om jag får "korsa fingrarna" på en del punkter. Det mesta är ju bra i KKK (liksom f.ö. i Luthers lilla och stora).

Problemet är ju att man inte får göra det. Här ska "sväras på" påvlig ofelbarhet ex cathedra, Marie syndfrihet ab ovo (ajaj, där rök den påvliga ofelbarheten innan den ens hade börjat), personliga skyddshelgon och en rättfärdiggörelse som rörs ihop med helgelsen.

Så jag får helt enkelt inte. Men det kanske är annorlunda för dig, det säger jag inget om.

Svar: Betyder "Marie syndfrihet ab ovo" något jag inte begriper eller slant fingrarna på tangentbordet?
Vem av oss konverterar först (om någon gör det) - det är frågan.
Torbjörn Lindahl

2017-07-08 @ 23:53:41
URL: http://efsidag.blogspot.com
Postat av: Populisten

RKK:s hantering av skilsmässa är för mig personligen helt stoppande för konvertering, det finns andra stötestenar men redan denna är nog. Inte främst därför att jag som skild vill ha en möjlighet till ett eventuellt framtida omgifte (inte särskilt sannolikt, men vad vet man om framtiden) utan av två andra skäl:

1. Genom att istället på alla möjliga lösa grunder ogiltigförklara tidigare äktenskap så skaffar sig RKK en stor makt över människor. Detta går igen i hur man hanterar många olika frågor och allt syftar till RKK:s totala makt över människan. Lagen är stenhård, men för den som fjäskar in sig hos RKK finns sätt att ta sig runt paragraferna. Men det är RKK som bestämmer när man kan fuska och när man inte kan det. Den enskilde kristne blir livegen åt kyrkoorganisationen. Vilket naturligtvis är hela meningen.

2. Det är en utstuderad grymhet att inte tillåta den som blivit övergiven att gifta om sig. Missförstå mig rätt. Jag ser ohyggligt strängt på skilsmässa, men i nästan alla fall handlar det om en part som blivit sviken och en part som svikit. Att döma oss som blivit svikna till livslångt påtvingat celibat är helt okristligt, särskilt som den svikande parten i allmänhet inte bryr sig om denna typ inskränkningar utan fladdrar vidare till nya relationer. Detta synsätt blir i det närmaste som att kyrkan ställer sig på den felande partens sida! Här är istället Svenska Kyrkans bekännelseskrifter föredömligt tydliga med att den övergivna maken skall ha full rätt till omgifte (både "Om påvens makt och överhöghet" samt Laurenti Petri Kyrkoordning).

Svar: Du lägger orden i min mun.
Torbjörn Lindahl

2017-07-09 @ 10:48:03
URL: http://www.populisten.wordpress.com
Postat av: Lelle

Ab ovo – "från ägget" (från allra första början)

Svar: Tackar!
Torbjörn Lindahl

2017-07-09 @ 15:55:08
Postat av: +Göran

Rom får gärna kalla det att 'ogiltigförklara' ett äktenskap, men vad det i realiteten handlar om är inget annat än skilsmässa. Fast man skall kanske beundra detta – att upprätthålla en lärosats genom att välja lämplig terminologi.

Vad jag dock gillar är att saken (vad man nu kallar den) fastställs av en kyrklig domstol. Vi har motsvarande i Missionsprovinsen – man får inte gifta om sig, med ceremoni inom denna, utan tillstånd av konsistoriet (=domkapitlet).

Populisten hållning till lag är typisk nordeuropeisk. En italienare ser det inte så. För honom/henne är lag inte något absolut, utan ett ideal att uppnå. Man har därför inga problem med undantag från regler, och anser sig inte så sällan själv ha rätt att bevilja sådana undantag. Den nordeuropeiska hållning är i stället att sänka lagens krav, om det visar sig vara svårt för många att nå upp till lagens standard (understundom ända till att man avskaffar den).

Svar: För flera år sedan behandlades denna företeelse skilsmässa/ogiltigförklarande i Katolskt Magasin. Då berättade en frånnskild kvinna att hennes tidigare man sökt ogiltigförklarande för att kunna gifta om sig. När det beviljats tyckte denna kvinna att det i praktiken var förnedrande att få i knät att hennes tidigare äktenskap - ingånget i bästa avsikt och givit flera barn - plötsligt inte var "giltigt", alltså aldrig varit ett riktigt äktenskap. Nog blir situationen märklig.
Torbjörn Lindahl

2017-07-10 @ 08:43:28
Postat av: Thorsten Schütte

Även för mig är det inte de centrala trosfrågorna som skaver, men främst de i kommentarerna nämnd punkterna
preventivmedel
tvångscelibat för präster
synen på preventivmedel
skilsmässor.
Sedan sörjer jag att vi inte har interkommmunion.
Annars har min syn på RKK blivit allt mera positiv.

2017-07-11 @ 17:09:31
Postat av: Thorsten Schütte

Dubblerade preventivmedel, andra gången ska stå:
synen på kvinnliga präster.
Har frigjort mig från vulgärprotestantisk syn på RKK, skäms när jag tänker på hur min mor drev med Påven. Men för mig var det inom frikyrkan, Dag Sandahl gör understundom liknande påhopp på sin blogg, vilket jag tycker skär sig med högkyrklighet.

Svar: Man ska väl aldrig tala om andra så man efteråt får skämmas. Det gäller att yttra sig respektfullt även om meningsmotståndare.
Torbjörn Lindahl

2017-07-12 @ 09:41:52
Postat av: Jonas M

Ja, inte handlar det om att fjäska utan det är en seriös behandling och granskning av annulleringsansökningar, och vad jag vet vill man förbättra den processen så att den inte blir så långdragen. Det är dock en av Katolska kyrkans utmaningar, frågan om brustna äktenskap och de med nya relationer, men kan inte se att detta kan vara en sån stötesten.

Angående det som Torsten säger: synen på prästämbetet är en grundbult i den Katolska tron och där kan kvinnor omöjligen få plats. De har istället andra viktiga uppgifter och kommer få mer inflytande framgent, I egenskap av lekmän.

Svar: Delar din syn på prästämbetet.Vad gäller anullering av äktenskap så är det väl som b Göran kommenterade, i praktiken fråga om skilsmässa, oavsett vad det kallas. När t o m en katolsk präst sagt mig att det kan förekomma (eller sägs förekomma) att en ung man inför sitt äktenskap tar med en kompis på en krogrunda och efter lämpligt antal glas börjar tala fritt ur hjärtat och då yttrat betänkligheter inför vigseln. Typ att han egentligen inte vill men känner sig tvingad av föräldrarna el dyl. Då kan han ha detta som "ess i rockärmen" att dra fram vid ev framtida skilsmässobehov och alltså ha vittne på att vigseln inte var helt frivillig, vilket kan ge rätt annullera äktenskapet...
Jag vill dock inte beskylla kyrkan för enskildas eventuella oärlighet. Men det visar att synden smyger sig in överallt. Och då känns det kanske ärligare med en helt öppen normal skilsmässoprocedur.
Torbjörn Lindahl

2017-07-13 @ 23:19:00
Postat av: Bo Nordin

Som jag ser det är RKK:s framtidsutsikter som missionerande kyrka i Sverige små. Här är alltför många både frånskilda och omgifta. Tror inte att så många är beredda att gå igenom den där konstiga ordningen om anullering som är ett exempel på institutionaliserat hyckleri.
Kanhända att den nuvarande svenska kulturen att vara sambo talar för RKK, eftersom man då kan ha bott ihop med många och dessutom skaffat barn med dem, ändå betraktas som ogift och kan som en vit lilja ändå tas upp i RKK. Jag är emellertid ingen siare.
Den här frågan ser jag ändå som ett litet "komiskt" sidospår. Kontentan av vad du skriver är ändå. Är det verkligen så mycket som skiljer oss åt så vi inte kan ha interkommunion? Förlåtelsen är svår att realisera kyrkorna emellan. Långsintheten överskrider t.om de negativa, vrånga, bilderna av det Gamla testamentets Gud.
Kardinalen har sagt att interkommunion inte är möjlig, så varför ägna tid åt något omöjligt? Vill någon följa kardinalen så gör det. Hej Då! Den som vill fortsätta vara katolik, i ordets rätta bemärkelse, må göra det med gott samvete.

Svar: Även detta med sambo är onekligen något som kan leda till orimligheter precis som du beskriver. Men även vår kyrka har haft regler som slutligen upplevts orimliga. Tex då skilsmässa började bli tillåtet. Förutom otrohet kunde även övergivande (dvs att ena parten bara försvann, helst utomlands, tillräckligt länge) vara godkänd skilsmässoanledning. Av förklarliga skäl kom detta i folkmun att kallas "resa till Köpenhamn" och ansågs till slut orättvist då bara de förmögna med möjlighet till lång hotellvistelse utomlands kunde skilja sig på detta sätt.

Vad interkommunion beträffar så har jag personligen ingen brådska. Jag tycker nog i princip att yttre kyrkoenhet (eller åtminstone någon form av unierad relation) ska föreligga innan man öppnar för generell interkommunion. Sedan borde man vara lite mer officiellt tillåtande i vissa undantagssituationer, tex när någon bor en längre tid på ort där egna samfundet saknas eller där makar har olika kyrkotillhörighet.
Torbjörn Lindahl

2017-07-14 @ 11:44:45
Postat av: Jonas M

Det är ju obligatoriska samtal innan vigsel, "äktensskapsskola" men det är klart att prästen måste ju tro på vad paret säger, och detsamma gäller väl i alla sammanhang. Skulle prästen höra det som sades vid krogrundan skulle han nog säga åt den blivande brudgummen att de bör vänta.

Svar: Det är klart att en präst i vigselsamtalet inte kan tro annat än det som brudparet säger.
Samtidigt är det ju märkligt om situationen fortsätter att man förrättar vigslar som ses som giltiga när dom genomförs men som efter några årtionden visar sig vara ogiltiga. Kyrkan borde ju vara angelägen bara leda folk in i giltiga äktenskap. Alltså borde man göra en checklista över vanligaste orsaker till ogiltigförklaranden och sedan får vigselpräst i samband med vigselsamtal bocka av att inga av dessa faktorer är förhanden.
Torbjörn Lindahl

2017-07-14 @ 15:28:46

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0