Reformationsjubileum

Ska det visst bli nästa höst. Vaddå jubileum? Vad är det vi firar? Kyrkosplittring? Inomeuropeiska religionskrig? Nä, jag erkänner att det stockar sig i halsen när man numera talar om 1500-talets händelser i jubileumstermer.
 
För att få fram den rätta känslan måste man kanske ta fram den psalmvers från 37 års psalmbok (som strukits i nuvarande psalmbok) som varit reformationspsalmen framför andra: "Framfaren är natten  som höljde vår jord..."
 
Var det en gång så då tvingas vi väl konstatera att natten lägrat sig igen. Och det tragiska är väl dessutom att de som numera officiellt får representera de reformerade kyrkorna är sådana som i många avseenden inte alls står för reformationens grundsyner, tex bibelordets auktoritet. Luther blir inte en som ville återvända till Guds ord utan en som är föredömlig för att han vågade opponera sig mot auktoriteter osv. Som lutheran känner man sig numera ofta mer befryndad med påven än med officiella lutherska kyrkoledare.
 
Mina frågor blir:
1. Finns det längre skäl att fira en kyrkosplittring?
2. Finns det längre skäl att hålla liv i den?
 
Frågorna kan besvaras både ur internationellt och nationellt perspektiv.
 
De gånger under mitt liv som tanken (frestelsen?) att lämna min kyrka uppstått i mitt sinne* så har det som hållit mig kvar i svenska kyrkan - och det har hittills inte varit alltför svårt - alltid varit att detta är den kyrka som alltid funnits här, och som burit tillräckligt mycket av allmänkyrklig (katolsk) tro och tradition för att det ska vara möjligt leva ett fullödigt kristet liv.
 
Men idag? I en förnyad ekumeniks tidevarv; när behovet av kristen enhet är större än någonsin; när allvaret i Jesu bön om de sinas enhet bränner allt starkare i våra samveten? Redan då:
 
3. Vad finns det för avgörande skäl att vi som är komna ur den stora västerländska traditionen (den katolska) ska fortsätta envisas med att leva vårt eget "lutherska" liv?
 
Eller mer specificerat (se det inte bara som mina personliga frågor utan tänk lite principiellt):
 
4. Vad är det i den katolska tron och fromhetslivet idag som är så oacceptabelt och så tvingande att jag för dess skull (för att inte riskera min salighet) måste framhärda i att leva splittrad från den historiska kyrkan.
 
Det är frågan jag ställer när det planeras att vi ska fira en kyrkosplittring. Och ser man det ur mer svenskkyrkligt perspektiv så kan en fråga formuleras:
 
5. Vad är det i svenska kyrkans liv/tro/tradition/ordningar som är så omistligt att jag för dess skull (för att inte riskera min salighet) måste förbli här.
 
Något måste ju finnas som gör att vi med gott samvete framhärdar i att bryta mot Jesu ord om att vara ett.
 
Att vara svenskkyrklig kan jag bara motivera av tidigare nämnt skäl (Obs! Som inte är ett dåligt skäl): detta är den kyrka som alltid funnits här i landet och som just här bär den del av katoliciteten som den stora kyrkan saknar: kontakten med svenska folket de senaste 500 åren. 
 
Men att profilera mig som just "luthersk".
 
????
 
Reformationsjubileum?
 
Nej, tack!
 
Och när man till yttermera visso tvingas åse och erfara hur den officiella "svenska kyrkan" tyvärr på den ena punkten efter den andra försummar att vårda eller förslösar eller överger delar av det som varit dess rika arv - då blir frågorna även personligt brännande.
 
- - - - 
* jag har ju under åren haft både vänner och kollegor som blivit antingen ortodoxa, katoliker, Livets ordare eller annars frikyrkliga
 
- - - - 
PS. Jag känner mig trygg med att gammal god vän (ej gammal kamrat) och tillika flitig bloggkommentator kommer att kunna ge goda svar på mina frågor, särskilt fråga 4. Men önskan gäller: om svaret tenderar bli (nästan) lika långt som mitt inlägg, ge hellre länk till egen blogg och skriv där. Jag är inte f d miljöpartispråkrör och tillåter länkar i kommentarfältet :)

Kommentarer
Postat av: Andreas Holmberg

Nej jag har inte tid (kasta en pinne i hundhopen så tjuter den som blir träffad ;).

Och jag tycker verkligen att du som evangelisk-luthersk (?) präst själv är skyldig dina får svaret på fråga 4. Försök tänka bort all vulgärprotestantisk anti-katolsk propaganda som du oftare känner dej kallad att bemöta, och försök för en gångs skull bemöta den romerska.

Att just Svenska kyrkan behållit kontakten med svenska folket de senaste 500 åren känns ju ganska tunt som argument för att bli kvar (möjligen som argument för ett jubileum?).

Svar: Mitt svar på fråga fyra är: "ingenting". Om så inte vore fallet skulle jag (borde jag) ägna min kraft åt att frälsa katoliker. Jag gör inte det.
Torbjörn Lindahl

2016-03-15 @ 08:30:42
URL: http://efsidag.blogspot.com
Postat av: gamle (fåordige?) kamraten

500 år efter reformationen kan man göra nystarter på många vis.
I vår egen svenskkyrkliga ankdamm må vi verka för en "återställare". Inte i meningen "gå bakåt" eller "hålla tag i saker" utan i att återfinna, restaurera på evangeliets grund. För det är ju det reformationen syftade till - att återfinna fornkyrkans och Skriftens tro.
Utanför vår ankdamm, i relation till den Romersk-Katolska kyrkan, verkar det också handla om nya tag. I mitten av maj förra året skrev jag om det på min egen anspråkslösa blogg under rubriken "event & process". Där berättade jag om dokumentet "From Conflict to Communion – Lutheran-Catholic Commemoration of the Reformation in 2017".
Om 500-års-minnet går åt det håll det dokumentet visar blir det ett bra år för Kristi Kyrkas synliga enhet.

Svar: Som vanligt käftar jag aldrig emot min gamle kamrat.
Torbjörn Lindahl

2016-03-15 @ 13:06:57
URL: http://stigstrombergsson.blogg.se
Postat av: T. Bertilsson

Låt oss för det första vara tydliga med att Luther alls icke önskade Kyrkans splittring. Otvivelaktigt är att Kyrkan, vid tiden före reformationen, på flerfaldiga sätt urartat. Reformationens tändande gnista, avlatshandeln, torde vara det främsta exemplet på detta sorgesamma förfall. Luthers avsikt var i detta att reformera Kyrkan från förfallet och ingenting annat. För detta är han värd all heder och ingen kan i detta heller förneka att det ytterst var Luthers insats, som i sinom tid fick papisterna att överge den vederstyggliga avlatshandeln - om något ett hinder för människors salighet.

För det andra skall Luther hållas högt för att han förde Ordet närmare människorna. Intill Luther hade människorna, av Kyrkan, näst intill förvägrats att ta del av Guds Ord på folkspråket. Luthers bibelöversättning är här, även om tidigare översättningar fanns, av central betydelse. Betydande är ock att Luther introducerade folkspråket som gudstjänstspråket och icke som tidigare latinet, vilket enbart förstods av en synnerligen liten del av gudstjänstdeltagarna.

För det tredje och vad gäller frågan "Vad är det i den katolska tron och fromhetslivet idag som är så oacceptabelt och så tvingande att jag för dess skull (för att inte riskera min salighet) måste framhärda i att leva splittrad från den historiska kyrkan.?" är det min uppfattning, även om jag i många avseenden högaktar papisterna för att de på flerfaldiga sätt står upp för Guds Ord, att ett av svaren står att finna i det Första Budet:

"Du skall inga andra Gudar hava jämte mig"

Trots detta tydliga och klara bud hänger sig papisterna åt helgondyrkan och har dessförutan satt upp en dogm om påvens - en människa av kött och blod som likt varje annan människa är behäftad med arvsynd - ofelbarhet.

Intill den dag någon kan övertyga mig om att helgondyrkan och dogmen om påvens ofelbarhet skulle ha stöd i Skriftens Ord förblir jag Lutheran, något jag på intet sätt skäms för.

För mig är minnet av Reformationen därför något att högtidlighålla.

Svar: Din kommentar är - som de flesta bloggkommentarer på nätet som på något sätt berör katolicismen - fylld av självklarheter som alla håller med om (medeltidskyrkan var förfallen) och missförstånd (din uppfattning av begreppet påvens ofelbarhet) för att nu ta tydligaste exemplen. Men tack i alla fall för uppmärksamheten.
Torbjörn Lindahl

2016-03-15 @ 19:27:03
URL: http://fieldmarchal.blogspot.se/
Postat av: Andreas Holmberg

(Risk att det blir långt nu, men det platsar inte på min blogg).

Min första reaktion var den här: Finns det inget du själv, Torbjörn, tycker är oacceptabelt i romersk-katolska kyrkans lära och nutida fromhetsliv - vare sej åkallan av de saliga döda (jfr Aug. bek. ap. XXI) eller ens KKK:s tal om "Kristi och helgonens förtjänster" som medel att undgå eller förkorta "timliga straff"? - ska du givetvis och så omedelbart det nu går (jag vet att RKK tar föredömligt noga på uppgiften att vägleda konvertiter) gå till Rom. Dels ska vi som du antyder inte vidmakthålla onödiga kyrkosplittringar. Och dels riskerar du ju om du står kvar att uppfattas som en ny Lars Engquist, som i motsats till exempelvis Staffan Bergman i Bjurholm avvaktade med att själv gå ur Svenska kyrkan tills han fått tillräckligt många får med sej till Lutherska Bekännelsekyrkan. Han såg detta som del av sitt allmänna herdeansvar, medan Bergman (och Sten Rydh) ansåg förfaringssättet oetiskt. (Alltså att uppbära lön från en organisation som man alltmer uppenbart försöker få folk att lämna - eller i varje fall inte längre samlar människor till; jfr "den som inte församlar förskingrar").

Min andra reaktion var: Nej, nu menar vi kanske olika saker med uttryck som "oacceptabelt" och "att riskera sin eviga salighet". Men med din definition är det väl inget som är oacceptabelt i betydelsen till evig fördömelse ledande, med pingströrelse/baptism eller - eftersom du inte ägnar din kraft åt "att frälsa baptister"? Och ändå finner du naturligtvis deras dopsyn "oacceptabel" eller rent av (med bekännelseskrifternas språkbruk) "fördömlig", och skulle inte kunna tänka dej att verka som pastor i en baptistisk församling. Eller hur?

Och det är väl DET frågan gäller: vad är så oacceptabelt att vi inte kan verka eller förenas inom det samfundets hank och stör? INTE: vad är så oacceptabelt att den som driver den läran inte kan bli salig (för att använda Athanasianums språkbruk)? Eller missuppfattade jag dina frågor totalt?

Svar: Jo, det är ju att dra frågan till sin spets att tala om vad som hotar saligheten. Du håller verkligen reda på folk. Nog har jag vetat vilka Bergman o Enqvist var men aldrig har jag så trängt in i motiven för deras handlingar. Jag måste fråga , utan avsikt att vara raljant eller kritisk, bara häpet nyfiken: var får du allt ifrån?
Torbjörn Lindahl

2016-03-15 @ 19:38:29
URL: http://efsidag.blogspot.se
Postat av: Andreas Holmberg

Förtydligande 1: Jag blir ju fortfarande glad om en baptist ändrar dopsyn till en mer katolsk, liksom jag blir glad, inte ledsen, om en romersk katolik blir "evangelisk-luthersk" eller evangelisk-katolsk (minns fortfarande med glädje din fina nyårsaftonspredikan om rättfärdighetens klädnad, även om allvarsord om fruktbärande utifrån Nyårsdagens evangelium inte heller hade varit ur vägen eller "olutherskt"). Jag tror nämligen att en baptistisk dopsyn liksom t.ex. romersk helgonsyn och gärningslära helt klart riskerar att fördunkla evangeliet och därmed faktiskt i någon mån kan bidra till att "riskera folks eviga salighet" (liksom vår s.k. kyrkolednings liberalteologi och utfästelser om t.ex. allas eviga salighet). Men jag tror absolut att det finns levande kristna bland både baptister, papister och t.o.m. svenskkyrkliga "lutheraner"!

Förtydligande 2: F.ö. Nog är K-G Hammar (liksom Antje Jackelén) en värre villolärare än påven. Skillnaden är att en papist är förpliktigad att tro som påven (i alla fall beträffande varje dogmatiserad lära), medan vi (än så länge) inte måste svära på kyrkoledningens villfarelser utan fortfarande frimodigt kan hävda vår större hemortsrätt och våra krav på re-formation (en bofink är en bofink och en kristen och påstått evangelisk-luthersk kyrka kan inte rätteligen göras om till vad som helst). Sen har du rätt i att vi (enligt Luther själv f.ö.) inte borde kalla oss "lutheraner" och "lutherska" - annat än när det är av behovet synnerligen påkallat. Thomas var visst dominikan, har jag hört. Och Luther augustinermunk ;)

Som vanligt blev det väl för långt. Men nu hade jag tid så här på kvällskvisten. Och du är ju inte tvungen att publicera nånting alls, om du inte vill alltså.

Svar: Det där m att vi än så länge inte behöver svära på kyrkoledningens villfarelser...???? Kanske inte en lekman, men för präster, i alla fall dom i yngre generationer och dom som vill ha koppling mellan lära o liv.Jag minns en liknande erfarenhet när jag för nästan tjugo år sedan sökte kyrkoherdetjänsten i Örnäset. Jag pressades i anställningsintervjun ganska hårt om min hållning i ämbetsfrågan och vilka eventuella kompromisser jag skulle kunna tänka mig. Fackets dåvarande representant Hans Marklund tittade innerligt vädjande på mig och sa "Tobbe, det är ju så lite, så lite, så lite du behöver gå med på". Och så måttade han i luften några centimeter mellan tumme och pekfinger som man gör nör man vill visa något obetydligt. För mig blev det omöjligt. Tanken kom på brottaren i ryggläge med motståndaren över sig som vet att om motståndaren bara får ner hans båda skulderblad i mattan bara en bråkdels sekund så är han förlorad. Då hjälper det inte om han ett ögonblick senare kastar sig upp och slänger motståndaren av mattan.Jag minns när jag en tid senare berättade detta minne för ett gäng gamla vänner från "Laestadiansk ungdomsväckelse" på 70-talet. Då sa min ungdoms själasörjare Bengt Pohjanen: i en sådan situation kan man inte ge sig. För då riskerar man just - sin salighet.Varför berättar jag detta? Kanske för att belysa att för vissa är det inte helt problemfritt i vår kyrka heller. Att få tillhöra ett sammanhang där man med glädje kan tänka sig att de saliga kan be någon bön för sina vänner på jorden framstår kanske inte längre som värsta tänkbara.
.PS. som inte riktar sig mot just sista kommentaren av Andreas utan handlar om ett mer allmänt fenomen; uppenbart efter nästan varje inlägg på Mikael Karlendals blogg, vid enstaka tillfällen synligt även på denna ringa blogg: det finns en grupp kommentatorer som uppenbarligen känner nästan ett tvång att dom (för "jämviktens" eller annat märkligt skäls skull?) MÅSTE skriva något negativt/kritiskt/varnande/förmanande så fort katolska kyrkan eller katolsk tro blivit nämnd eller beskriven i icke-kritiska ordalag. Vad är detta för behov? Märkligt.
PS II Tack Andreas för dina uppskattande ord om min predikan. Du anar att det är min glädje i detta ämbete som håller mig kvar på min plats trots snålblåst och andra gröna hagar.
Torbjörn Lindahl

2016-03-15 @ 20:36:50
URL: http://efsidag.blogspot.com
Postat av: T. Bertilsson

"Din kommentar är - som de flesta bloggkommentarer på nätet som på något sätt berör katolicismen - fylld av självklarheter som alla håller med om (medeltidskyrkan var förfallen)"

Må så vara men varför då förringa betydelsen av Reformationen och dess renande inverkan?

Varför icke istället erkänna och prisa Luthers betydelse under den aktuella perioden?

Med ett jakande svar på ovanstående frågor skulle icke "självklarheter" behöva upprepas.

"...missförstånd (din uppfattning av begreppet påvens ofelbarhet) för att nu ta tydligaste exemplen."

Jag är på intet sätt obekant med innebörden av påvens ofelbarhet utan har ganska noga och flerfaldiga gånger satt mig in i och sökt förstå denna för mig fullständigt obegripliga ordning. Att denna ofelbarhet, begränsad till lärofrågor och förvisso sällan nyttjad, endast utövas "ex cathedra" och strikt under ämbetet förändrar för mig på intet sätt orimligheten att en människa, av kött och blod samt behäftad med arvsynd, anförtros med att deklarera sanna trossatser. Trossatser vilka, utifrån mitt förmenande, saknar stöd i Skriften. Den av Pius XII deklarerade dogmen om "Jungfru Maria kroppsliga upptagande till himlen" är tvivelsutan ett graverande exempel på detta.

Min tolkning av Luther är att varje trossats har sin grund Skriften, vilken är given av Gud. Utifrån detta ser jag icke att det kan ankomma på någon människa - att vid sidan av och utan referens till Skriften - deklarera trossatser.

Svar: Då så. Nu var du tydligare. Mot denna din beskrivning av "ofelbarhetens" innebörd har jag intet att invända.
Torbjörn Lindahl

2016-03-15 @ 23:51:21
URL: http://fieldmarchal.blogspot.se/
Postat av: Martin Lembke

Hej Torbjörn!

Mycket intressant blogginlägg. Blott en sak skulle jag vilja problematisera: ditt påstående att "svenska kyrkan" (som du f.ö. skriver med litet s) är den kyrka som alltid funnits här i landet.

För något år sedan försökte jag medelst en artikel i KT visa varför jag menar att detta påstående är falskt.

http://www.kyrkanstidning.se/debatt/hon-tror-sig-vara-aldre-hon-ar

Svar: Tackar!Jag har nog läst den artikeln tidigare och är knappast främmande för argumentationen.
Torbjörn Lindahl

2016-03-16 @ 10:20:02
Postat av: Populisten

Beskriver man reformationen som en splittring finns ingen som helst anledning till personlig kobversion till Rom. Efter en splittring är nämligen båda parter lika rätta bärare av arvet från innan splittringen, även då det kan framstå som det ena är själva stammen och det andra en liten kvist. Sedan finns, särskilt efter VC1, romerska dogmer som jag aldrig kan acceptera som dogmer: påvens ofelbarhet ex cathedra t.ex. Gud kallar oss att leva i den tradition Han låtit oss födas in i. Enheten skall uppstå genom närmanden mellan dessa som helheter.

Svar: Jag hade väl inga djupare tankar m ordet splittring just men håller med dig om att en enskild persons ev byte från ena sidan till den andra inte egentligen gör någon skillnad för enigheten. Att de tre nya katolska dogmerna försvårat för ev konvertiter håller jag med om. Det jag just nu grubblar över är om dom ska anses svåra, mycket svåra eller totalt oöverstigliga. Dessutom har jag nog länge ansett att själva dogmatiseringen är ett större problem än deras innehåll.
Torbjörn Lindahl

2016-03-16 @ 18:22:52
URL: http://populisten.wordpress.com
Postat av: Staffan Humlebo

Som katolik och samtidigt stor entusiast för vissa sidor (ej andra) av Luther, tycker jag den här bloggposten var KANON.

När ska vi sluta hävda rätten att söndra den enda kyrkan?

2016-03-16 @ 18:32:19
URL: http://humlebo.nu/varakatolik.html
Postat av: Andreas Holmberg

Tack för meningsutbytet, Torbjörn! Jag har största respekt för att särskilt bekännelsetrogna präster som du både upplever sej och de facto är utmobbade av vår politiskt alltför påverkade eller rent av styrda kyrkoledning. Även om också vi icke-präster numera kan råka ut för repressalier, t.ex. för min del alltsedan 2009 ett totalt orgelövningsförbud i "mitt" tidigare pastorat, som jag dock antar upphör nu när kyrkoherden flyttar (ska höra vid nästa återbesök); någon samvetsklausul beträffande aktiv medverkan vid vigsel mellan två av samma kön har ju f.ö. inte kyrkomusiker vilket, än så länge, ni präster här. Men visst, ni präster står på ett särskilt sätt i hetluften och är värda vår särskilda omtanke och förbön.

Men gode vän (tack!) och sedan mina yngsta år alltfort mycket respekterade förkunnare/själasörjare: slira inte (som Mikael K. när han skriver om vördnad för Maria som om det vore ett problem för protestanter!!!) på själva "status controversiae": du tillhör ju REDAN NU ett sammanhang där man med glädje kan tänka sej att de saliga döda - men för Gud levande - kan be någon bön för sina vänner på jorden! Det är vad jag förstår PRECIS den syn vår kyrka har enligt sin bekännelse, och skulle dina laestadianska eller rosenianska vänner förneka den möjligheten är de inte goda "lutheraner". Min dop- och konfirmandpräst farbror Daniel har alltid varit mycket tydlig med detta, och förutom till bekännelseskrifterna hänvisade han till Wallin(!)-dikten: "Helt visst du ser / till barnet ner / och åt Guds faderssköte / mig ömt förtror, / du goda mor, / till dess jag når ditt möte." (Daniel tänkte visserligen inte på Jesu mor Maria utan på sin egen - och Gunnars - mor Maria liksom Wallin tänkte på sin mor). Kontroversen gäller ju i det här fallet huruvida vi bör ÅKALLA helgonen, Maria och vårt personliga skyddshelgon (det sista vi gör innan vi somnar?), samt den typ av exalterad lovprisning av Maria som Bonaventura m.fl. framstående medeltidslärare ägnat sej åt och som det finns alltför många exempel på även i Cecilia.

Och då är det ju åtminstone för min del så att jag upplever att just den stora tunga romarkyrkan vill pressa mina axlar några centimeter till - vad är det så farligt med detta då du redan accepterar hennes förbön, hennes särställning som Gudsmoder och allsköns retoriska invokationer ("O Maria, lär mej dina sånger / lär mej älska honom som har vandrat..." eller 1695: "O Maria, det är en ära stor / för dig, att du blev Guds mor"). Men som din ungdoms själasörjare sa: det finns situationer då man för sitt samvetes skull och kanske t.o.m. för sin salighets skull inte kan/får ge sej! Eftersom "det som inte sker av tro, det är synd". Ser du själv inga som helst samvetsproblem med kraven på underkastelse under alla påvens dogmer?

Och då måste jag också tillägga: förklaringen till det "märkliga" fenomen som du vänligt nog inte främst tillskriver mej men som slår dej framför allt på Mikael Karlendals blogg, är nog helt enkelt att främst Mikael (som ju är "nyfrälst") men också du Torbjörn under lång tid skrivit så okritiskt och beundrande om romersk-katolska kyrkan att det närmast blir en bjudande plikt att nyansera bilden. Ja, just för balansens skull och för att inte alla som ännu inte återvänt till Rom ska framstå som medvetet misstolkande halmgubbetillverkare. Hade du ständigt skrivit lika kritiskt om RKK som Lars Borgström gör, hade jag känt samma "tvång" att modifiera bilden, jag lovar. Men hade du ömsom kritiserat, ömsom berömt påven och hans kyrka (t.o.m. med övervikt för berömmet!) hade åtminstone jag gärna stämt in i mycket av det positiva utan att känna samma behov av att påpeka det negativa. Som du ju då redan visat medvetenhet om och även upplyst en mindre kunnig del av läsekretsen om.

Men tack för ditt vänliga svar! Jag känner STOR sympati för din ståndaktighet och din kritik mot vår egen kyrkoledning och de alltför lättböjliga.


Svar: Nu blev kommentaren lång. Endast pga vår långvariga vänskap slinker den igenom. Du förstår mig blott alltför väl. Men du vet - genom våra enskilda meningsutbyten - att jag inte på långa vägar har samma ork som du att å ena sidan borra djupt ner i vad som kan kompletteras och nyanseras å andra sidan :)

Och även till alla övriga läsare (som orkat läsa ända hit): denna blogg är inte en komplett dogmatik (med en sådans alla nödvändiga preciseringar) utan ett uttryck för vad dess författare känner och upplever just nu.
Torbjörn Lindahl

2016-03-16 @ 22:31:24
URL: http://efsidag.blogspot.com
Postat av: Anonym

Intressant diskussion här.Jag är lutheran men tycker det finns mycket fint i den katolska kyrkan. Att konvertera skulle dock för mig vara omöjligt, bl a därför att det verkar som om den nuvarande påven förespråkar synkretism. Visst finns det gott om biskopar och präster med vilseledande teologi i Svenska kyrkan - men man är inte förpliktigad att följa deras lära så som det väl förusätts att en katolik ska följa påvens.Svar: Ja frågan om eventuell synktetism är ju också en fråga. För några år sedan var ett reportage på tv om katolska kyrkan. Där fick påven (det var Johannes Paulus II) snarast kritik fär att han var för sträng då han slutligen avsatt en indisk präst som inte tillräckligt tydligt bekände att Jesus är den ENDE frälsaren. Och även JP II anklagades ju för synkretism.
Torbjörn Lindahl

2016-03-16 @ 23:19:50
Postat av: Populisten

Visst är dogmatismen problemet snarare än vissa läror, men ändå. Många missar skillnaden mellan att stå kvar och konvertera. Den som står kvar har aldrig riktigt tagit ställning till sina kyrkas tro och lära utan kan definiera sig i relation till den. "Så tycker kyrkan, men jag tycker så". Konverterar man måste man ansluta sig till den nya kyrkans dogmer fullt ut om man vill behålla sin intellektuella heder.

Svar: Den skillnaden har jag inte missat. Enklare vore det ju om man kunde bli en sån som bara står kvar.
Torbjörn Lindahl

2016-03-17 @ 19:16:05
URL: http://populisten.wordpress.com
Postat av: Andreas Holmberg

I) Alla, även jag, kan uttrycka sej mindre adekvat ibland. Men det ser inte bra ut att vara mer samvetsgrant noga med att ge en korrekt bild av påven och KKK (vilket är bra!) än med att ge en korrekt bild av sitt eget sammanhangs tro och bekännelse. Att som Karlendal ens ta upp huruvida det kan vara rätt att vörda en skapad varelse (som Maria eller sina föräldrar), eller som du huruvida det kan vara OK att tro att de i Herren döda (men för honom levande) ber för oss, innebär en så pass grov nonchalering av de seriösa invändningarna mot romersk ära och praxis att det riskerar er trovärdighet som apologeter.

II) Jag skulle gärna samtala och brevväxla mer enskilt. Men mitt dilemma här är att du som gärna läst och framför allt hörd andlig ledare nu i bloggoffentligheten (troligen i mindre utsträckning enskilt eller i predikan), och inte minst genom ditt senaste inlägg, ger uttryck för en så reservationslös acceptans av romersk tro, lära och praxis (mycket ÄR vi ju överens med påven om, det påpekar även våra bekännelseskrifter) att det knappast är möjligt för "fåren" att förstå varför de inte med det snaraste borde följa, eller kanske t.o.m. hjälpa dej fram till påveherden. Du låter precis som tidigare EFS-prästen Karlendal gjorde, när jag trodde att han mest var ute för att provocera eller tankeväcka och inte på allvar skulle gå till Rom. Och då måste jag faktiskt försöka bräka till så att fler än du hör. Visst, det kan jag göra på EFS-idag-bloggen, men jag vet inte om jag når dem jag vill nå där, och du är ju ingen "EFS-präst".

Svar: Kanske har jag gett uttryck för en reservationslös acceptans av påvlig lära. Ok då. OM du möjligen tänker på mina ord att jag vid läsningen ur katolska katekesen ofta upplever att precis så här tror jag, så må man ju betänka att den absolut största delen av boken inte behandlar sådant som varit kontroverser mellan katoliker o lutheraner utan sådant som en majoritet av världens kristna är överens om: treenigheten, kristologin, att Bibeln är Guds ord, bönen och det mesta av etiken. Själv tycker jag att jag brottas med frågan om de gamla kontroversfrågorna ännu idag måste vara kyrkoskiljande. Den syn som vissa protestanter synes ha - dock inte du men jag uttrycker det ändå för dem som ev läser - att katolska uppfattningar är fel bara för att dom är katolska; det köper jag inte.
Torbjörn Lindahl

2016-03-18 @ 10:02:00
URL: http://efsidag.blogspot.com

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0