Skrift och tradition

Det kan man ju fundera mer över.* Och jag ska göra det genom att dela ett personligt vittnesbörd.
 
Det torde vara allom bekant att jag i de två kontroversfrågor som dominerat svenska kyrkan senaste årtionden, frågan om prästämbetet och om äktenskapet, att jag står för de gamla traditionella uppfattningarna (prästämbetet innehas av män respektive att en äktenskapsrelation är mellan en man och en kvinna).
 
När då människor frågar mig "varför?", "varför tror du som du gör?" Då är mitt svar- jag erkänner helt öppet att det är vad som spontat kommer från hjärtat - inte "därför att det står så i Bibeln", utan därför att så har Kyrkan alltid trott.
 
Så var det med det.
 
- - - - -
 
* se mitt inlägg "Idag" som skrev för en dryg vecka sedan. Där blev det lite debatt i kommentarfältet.

Kommentarer
Postat av: Andreas Holmberg

Det var väl ett bra svar! Och så har Kyrkan alltid trott just i vetskap om att det är i överensstämmelse med evangelisters och apostlars vittnesbörd, d.v.s. med de heliga Skrifterna (oavsett hur muntlig förkunnelsen först var eller hur få som läste själva, de förelästes ju muntligt liksom i denna dag).

Observera hur mycket svårare det är att svara "Det har Kyrkan alltid trott" på frågan om Rom-biskopens ofelbarhet ex cathedra eller frågan om Marie obefläckade avlelse... kan det möjligen bero på att de lärorna har så mycket svagare stöd - eller inget alls - i Skriften?

Svar: Glädjande att vi fortfarande är överens om något:) Men jag ser att påven och Maria gled in från flanken. Jag noterar att det aldrig är jag som drar in dom i våra debatter.
Torbjörn Lindahl

2017-06-03 @ 09:34:31
URL: http://efsidag.blogspot.com
Postat av: +Göran

Redan från början insåg man att det för kristen tro inte räckte med "Skriften allena" ('Skriften' var ju f.ö. vad vi har som GT). Tre ting ansågs fastställa kristen tro:

1. Man fastställde vilka böcker som skulle tillfogas de gamla (och alltså bli vad vi har som NT).
2. Man fastställde dopbekännelsen.
3. Man litade på biskopar som kunde visa att de var vigda i god tradition.

1. Vad som är 'Skriften' fastställs alltså inte av Skriften själv, utan av trons gemenskap i kyrkan.

2. Den apostoliska trosbekännelsen är i allt väsentligt den dopbekännelse som användes i Rom. Den anger fortfarande trons ryggrad, och alla delarna måste vara med.

3. Den här punkten är värd att fundera över. Det viktigaste är inte om en biskop rent tekniskt står i apostolisk succession (även om man kan vara tacksam om det är så).
Viktigare är att det tilldrog sig på en tid, då det inte fanns böcker. Det mesta fördes vidare genom muntlig tradition. Då blev det en avgörande fråga om man kunde lita på budbäraren. Och utan budbärare inget budskap! Motsvarande gäller också när man började göra avskrifter – då måste någon verifiera att det var en korrekt kopia.
Vi misstar oss, om vi utgår från att "Skriften allena" handlar om att ta fram en Bibel och läsa själv. Biblar som något så när allmän egendom fick vi först på mitten av 1800-talet (det ansågs länge vara viktigare att ha en psalmbok, med söndagarnas texter, än en bibel).
Den fornkyrkliga regel påminner oss, menar jag, om att Bibeln måste läsas och förklaras i trons gemenskap. Det krävs någon med andlig auktoritet som leder förståelsen. Så skall naturligtvis biskopar, med hjälp av sina präster, fungera. Men det handlar också om gemenskapens koncensus. Det är ju så Vincentius av Lerin förklarar vad som är katolskt: "Vad som alltid, överallt och av alla har blivit trott."

Det är klart att det inte är oproblematiskt att säga Skriften och traditionen. Men å andra sodan finns inte Skriften utan traditionen.

Svar: Stort tack, vän och biskop för dina förklaringar.
Torbjörn Lindahl

2017-06-03 @ 12:00:46
Postat av: Andreas Holmberg

Nej, du gör ju aldrig det. Det är väl det som är problemet: du distanserar dej numera tydligare från (eller problematiserar oftare, om man så vill) den lutherska reformationen med t.ex. dess - vid adekvat tillämpning - utmärkta Sola Scriptura-princip än från påvliga särläror som dem jag nämnde.

Och det bekymrar mej som sagt (även om det gläder mej att du ska undervisa om bikten på Kyrkliga Förbundets midsommarläger!). Det kan ju låta som att du utan problem, i varje fall efter uppnådd pensionsålder, är villig att svära på varje punkt i katolska kyrkans katekes för att få det du tror är den verkligt "sakramentala säkerheten".

Och det är klart: stämmer du in i allt i KKK och tar avstånd från den lutherska reformationens formalprincip, så inte bara kan utan också bör du gå till Rom. Lika snart och konsekvent som Mikael Karlendal. Tar du däremot avstånd från saker i KKK kunde kanske även sådant tydligare redovisas här - det blir en väldig slagsida annars.

Det kan ju f.ö. knappast vara fel - eller någon luthersk särtradition - att även när tillfälle ges svara som vår Frälsare: "Har ni aldrig läst...?" eller rakt ut "Det står skrivet!"

(Du gör förstås som du vill beträffande publicering av denna kommentar till svaret på en kommentar).

Svar: Jag får väl återkomma till en del av de frågeställningar du tar upp. Om lusten och orken infinner sig. Dock är ju bloggen min och eventuell slagsida är väl mitt ansvar.Annars är det väl bara att erkänna att jag under årens lopp tyligt vandrat - alla ska ju numera under livet göra en "resa" som det så vackert heter- i mer katolsk riktning. Inget att hymla med. Om det sedan innebär att du känner saknad efter den som du uppfattade som din ungdoms präst, beklagligt - men oundvikligt? En stor skillnad är kanske att det inte fanns bloggar på 80-talet. En hel del av de uppfattningar jag framför på bloggen nu omfattade jag nog även då.
Torbjörn Lindahl

2017-06-03 @ 15:39:26
URL: http://efsidag.blogspot.com
Postat av: Jonas M

Andreas, den heliga Skrift är sann för att den överensstämmer med den muntliga förkunnelsen, inte tvärtom.

Att Kyrkan alltid har trott något innebär inte att det hela tiden har varit en roligt proklamerad dogm.

Innan du går in på de nämnda dogmerna, oavsett det är det ju bra om du först accepterar Petrusämbetet som sådant och erkänner Marias roll och de andra helgonens roll som förebedjare för oss i jordelivet.

2017-06-03 @ 17:05:22
Postat av: Jonas M

I anslutning till vad biskop Anders skriver och Andreas Holmberg så kan man citera den i lutherska sammanhang omhuldade Augustinus:

Jag skulle inte tro på evangeliet om inte den katolska kyrkans auktoritet fick mig att göra det. (från Contra epistulam Manichaei quam vocant fundamenti).

Svar: Vad biskopen skriver? Var? På denna blogg? I så fall är det väl inte b Anders.Citatet av Augustinus återges ju i KKK. Jag har just läst det och strukit under det.
Torbjörn Lindahl

2017-06-03 @ 23:42:18
Postat av: Thorsten Schütte

För mig återstår knäckfrågan: Hur ska jag kunna se en kvinnlig präst i ögonen och ifrågasätta äktheten i hennes kallelse? Det bara går inte och jag har mött många välsignade kvinnliga präster och pastorer. Så hur mycket sympatier jag eljest känner i andra trosfrågor med högkyrkliga och Katolska Kyrkan, här skär det sig för mig och jag är tvungen att lyfta på hatten och gå förbi.

Svar: Då svarar jag som b Göran ofta gjort: man behöver inte ifrågasätta kallelsen, utan tänka att kyrkan placerat dem på fel plats.
Torbjörn Lindahl

2017-06-04 @ 10:44:32
Postat av: Jonas M

Ursäkta, det var ju biskop Göran jag menade naturligtvis.

2017-06-04 @ 18:27:24
Postat av: Jonas Nilsson

Intressant med Augustinuscitatet. Är han ofelbar? Men den som inte förstår språken måste säga så. Reformatorerna tog fatt på NT utifrån GT. Då ges perspektiv. Skulle judarna inte kunna tolka GT utan kyrkan. Hela NT anspåk handlar ju om att Skriften bevisar uppståndelsens mening och innehåll. Det var därför .änniskor blev och blir kristna. Ja, inte utan ämbetsbärare men ämbetsbärarnas handlings och tolkningsramar sätts av det som är givet med Skriften. Augustinus utlade Skriften utifrån en senare tid och utifrån en annan horisont. Vi har att lära av honom men underordna det han sagt Skriftens vittnesbörd, tror jag.

2017-06-04 @ 20:01:29
Postat av: Jonas M

Augustinus var inte ofelbar men han uttrycker något som är lika giltigt då som nu.

2017-06-04 @ 23:52:27
Postat av: Jonas Nilsson

Man kan verkligen fundera på vilka ramar för tillvarouppfattning som är relevanta på våra breddgrader efter senaste sekelskifte.Om "Överallt" är summan av alla romerska församlingar som denna dag står i gemenskap med biskopen i Rom så kan man fundera över hur representativt det är (själva identiteten bestäms ju av det Rom säger idag). Augustinus värld (vår närmaste) är Rom. Därför beror Rom av vad andra kyrkotraditioner säger om dem o oss.

Svar: "Överallt" (och för den delen "alla") måste ju innebära mer än det som är i kommunion med påven.
Torbjörn Lindahl

2017-06-06 @ 06:28:20
Postat av: PeterT

När Augustinus skrev sitt "Överallt" var det som idag är ortodoxa, koptiska och katolska kyrkor fortfarande enade. Även om då åsidosatta nestorianer på senare tid upptagits i den katolska famnen så kan jag sympatisera med Augustinus.
Det som gemensamt lärs av koptiska, ortodoxa och katolska traditioner får jag nog försöka förhålla mig till som sant och rätt.
Men varför har jag då så förtvivlat svårt att be om helgonens förböner? Kan det bero på att jag inte hittar några spår av sådant i liturgier som var samtida med eller äldre än Augustinus?

Svar: Jo, om det som alla gamla kyrkor är eniga kring blir det givetvis svårt säga att det inte hör till allmänkyrklig tro.
Torbjörn Lindahl

2017-06-07 @ 19:49:37
Postat av: Jonas M

Ja de sju sakramenten, synen på ämbetet, prästen som offerpräst, Maria och helgonen mm är i stort densamma, om än Katolska kyrkan uttrycker sig mer dogmatiskt än övriga.

2017-06-09 @ 19:35:10

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0